Nieuws

hr

Documenten voor aanvraag subsidie praktijkleren vanaf 2 juni

HR | 01-06-2017 | Subsidieregeling praktijkleren

Op 2 juni 2017 opent het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren, een regeling waardoor werkgevers maximaal € 2.700 van de ov...

hr

Doelgroep subsidie praktijkleren uitgebreid

HR | 10-03-2017 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren. Leerbedr...

hr

Vraag vóór 15 september subsidie praktijkleren aan

HR | 26-08-2016 | Subsidieregeling praktijkleren

De deadline voor werkgevers om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling praktijkleren nadert: u moet vóór 15 september 17.00 uur e...

hr

Subsidie praktijkleren aanvragen kan weer

HR | 03-06-2016 | Subsidieregeling praktijkleren

Sinds 2 juni kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor d...

bv

Toch afdrachtvermindering bij deelcertificaat

Ondernemen | 18-01-2016 | Aangifte loonheffingen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is op werknemers die in uw organisatie een deelkwalif...

hr

Voor 15 september subsidieaanvraag indienen!

HR | 12-08-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de subsidieregeling praktijkleren, zorg er dan voor dat uw aanvraag voor 15 septem...

hr

Benut subsidies voor scholing medewerkers

HR | 18-06-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Nu het komende studiejaar voor de deur staat, krijgt u ongetwijfeld te maken met nieuwe inschrijvingen voor studies of cursussen. Hierdoor k...

hr

Ook subsidie praktijkleren bij vrijstellingen?

HR | 15-06-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Volgt een werknemer een traject voor het erkennen van verworven competenties (EVC), dan kunt u voor de begeleiding daarvan geen subsidie pra...

hr

Aanvraagperiode subsidie praktijkleren gestart

HR | 08-06-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Biedt uw organisatie praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. S...

hr

U kunt weer subsidie praktijkleren aanvragen

HR | 27-05-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Op 2 juni kunt u vanaf 9.00 uur weer subsidie praktijkleren aanvragen. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 15 september 2015 17.00 uur. Als u...