Subsidie voor BBL-trajecten via sectorplannen

28 oktober 2013 | Door redactie

Ook BBL-trajecten die niet starten binnen zes maanden na goedkeuring van een banenplan kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dat blijkt uit recente antwoorden op vragen over de zogeheten Regeling cofinanciering sectorplannen.

BBL-trajecten (tool) volgen het schooljaar en kunnen dus maar op bepaalde dagen in het jaar starten. Door de vaste instroommomenten kunnen BBL-trajecten niet altijd beginnen binnen zes maanden na goedkeuring van een sectorplan, wat één van de voorwaarden is voor cofinanciering. Om er toch voor te zorgen dat een BBL-traject voor de volle twee jaren in aanmerking komt voor subsidie, wordt de Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) op dit punt aangepast. Het BBL-traject moet dan wel starten binnen één jaar nadat de cofinanciering is verstrekt. Vanaf de aanvang van het traject geldt dat de loonkostensubsidie nog twee jaar doorloopt.

Subsidie voor loonkosten BBL-traject

De subsidie geldt voor de loonkosten van de persoon die het BBL-traject doet. Hiervoor kan twee jaar lang subsidie worden verkregen via de regeling cofinanciering sectorplannen. De loonkosten kunnen voor maximaal 20% van het wettelijk minimum(jeugd)loon worden gesubsidieerd. Bij de loonkosten wordt een vaste opslag van 32% berekend, boven op het brutoloon. Deze opslag is in het leven geroepen om geen misverstanden te laten ontstaan over de vraag wat redelijke subsidiabele kosten zijn.

Eerste tijdvak voor cofinanciering sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen een financiële bijdrage krijgen van de overheid als ze gezamenlijk banenplannen maken waaraan ze zelf ook financieel bijdragen. Het eerste tijdvak voor het indienen van de sectorplannen is op 1 oktober gestart en duurt tot en met 31 december 2013. Voor het eerste tijdvak is € 200 miljoen beschikbaar. Over de Regeling cofinanciering sectorplannen heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Antwoorden op vragen over sectorplannen’.