Nieuws

hr

Wachten op WAB voor ontslag verstandig?

HR | 14-05-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 gaan naar verwachting de nieuwe regels voor ontslag en de berekening van de transitievergoeding in. Zorgen deze regels ui...

hr

Alsnog een slapend dienstverband beëindigen

HR | 30-04-2019 | Transitievergoeding

Nu er veel discussie is over het slapend dienstverband, vragen werkgevers zich soms af hoe zij zo’n dienstverband alsnog kunnen beëindigen....

hr

Hoge Raad moet zich uitspreken over slapend dienstverband

HR | 16-04-2019 | Transitievergoeding

Rechters oordelen verschillend over het wel of niet in stand mogen houden van een dienstverband na twee jaar ziekte. Rechtbank Limburg heeft...

hr

Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap

HR | 29-03-2019 | Transitievergoeding

Een slapend dienstverband, waarbij een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, stonden rechters in het verleden toe. Maar...

hr

Wat is de status van de WAB?

HR | 28-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u z...

hr

Vanaf 2020 andere regels cao-alternatief transitievergoeding

HR | 08-03-2019 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft vanaf 1 januari 2020 niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transi...

hr

Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

HR | 05-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere ontslagg...

hr

Doorstroom flexwerkers naar vast contract neemt toe

HR | 01-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het aantal flexwerkers dat doorstroomt naar een vast contract is afgelopen jaar weer toegenomen. 25% van de werknemers met een tijdelijk con...

hr

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

HR | 27-02-2019 | Transitievergoeding

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag w...

hr

Recht op loonbetaling bij herstel na slapend dienstverband?

HR | 26-02-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer van wie het dienstverband niet is beëindigd na twee jaar ziekte, kan als hij weer beter is terugkeer in zijn oude functie eise...