Nieuws

s

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voortaan rechtstreeks

Salarisadministratie | 05-09-2018 | Loonadministratie

Elk jaar betaalt UWV in september de tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit jaar gaat da...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

Salarisadministratie | 03-09-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de n...

hr

Werkgevers kunnen besparen op kosten voor zieke werknemers

HR | 16-08-2018 | No-riskpolis

Bij ziekte van bepaalde werknemers maken werkgevers niet altijd gebruik van de no-riskpolis. Dat zorgt ervoor dat zij mogelijk onnodige kost...

s

Weer meer eigenrisicodragers voor ZW en WGA

Salarisadministratie | 11-07-2018 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2018 zijn er weer meer werkgevers eigenrisicodrager geworden voor de Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk...

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

Salarisadministratie | 30-05-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen...

s

Tot 2020 versneld kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA

Salarisadministratie | 07-05-2018 | Eigenrisicodragerschap

Het kabinet vindt dat elke werkgever een nieuwe verzekeringskeuze moet kunnen maken als de WGA-risicoperiode per 1 januari 2020 teruggaat va...

s

Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

Salarisadministratie | 30-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)w...

s

Hogere uitstroom bij eigenrisicodragers voor de WGA

Salarisadministratie | 20-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans groter dat langdurig zieke werknemers op termijn weer herstellen en dus uits...

hr

100% loon bij ziekte kan niet zomaar wijzigen in 70%

HR | 20-04-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer niet opeens terugbrengen naar 70% als hij voorheen zieke werknemers altijd voor 100% door...

hr

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

HR | 19-04-2018 | Re-integratie

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier i...