Vóór einde wachttijd geen compensatie transitievergoeding

25 februari 2022 | Door redactie

Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend én met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt vóór hij twee jaar ziek is, heeft een werkgever geen recht op compensatie van de betaalde ontslagvergoeding. Dat laat minister van Gennip van SZW in een antwoord op Kamervragen weten.

Een werkgever heeft recht op compensatie van de transitievergoeding (infographic) als hij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat. De werkgever kan de zieke werknemer niet eerder ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; er geldt een opzegverbod bij ziekte gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Wel is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Compensatie van de transitievergoeding voordat het opzegverbod is verstreken, kan als gevolg hebben dat werkgevers in strijd met het opzegverbod toch het dienstverband beëindigen. Hierdoor verliest het opzegverbod zijn functie: ontslagbescherming van de zieke werknemer. Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling is het daarom vereist dat de arbeidsovereenkomst pas beëindigd wordt nadat de periode van twee jaar ziekte is verstreken.

Ook geen compensatie bij verkorte wachttijd

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat het al ruim voor het verstrijken van de wachttijd van 104 weken duidelijk is dat de werknemer niet meer zal kunnen werken en mogelijk recht heeft op een uitkering van de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Alleen als de bedrijfsarts vaststelt dat een werknemer volledig en duurzaam (geen uitzicht op herstel) arbeidsongeschikt is, kan UWV een kortere wachttijd hanteren dan 104 weken. De werknemer kan de vervroegde IVA-uitkering op zijn vroegst na drie weken ziekte en uiterlijk in de 67e week van de arbeidsongeschiktheid aanvragen. Maar ook als de werknemer na een kortere wachttijd een IVA-uitkering ontvangt, blijft het twee jaar durende opzegverbod gelden en is de compensatieregeling dus nog niet van toepassing. De werkgever moet het loon dan ook gewoon doorbetalen. Wel mag hij het bedrag van de uitkering hiervan aftrekken. Als de werknemer na twee jaar ziekte alsnog wordt ontslagen, krijgt de werkgever de transitievergoeding wel volledig gecompenseerd.