OR zegt vertrouwen op in directeur Juridisch Loket

Vakbond FNV roept minister Dekker van Rechtsbescherming op om onderzoek te doen naar de werkomstandigheden bij het Juridisch Loket. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, wanbeleid en falend toezicht. Een groot aantal vestigingen en de ondernemingsraad (OR) hebben het vertrouwen in de directeur opgezegd.

13 januari 2020 | Door redactie

Het Juridisch Loket is een overheidsinstantie waar burgers terecht kunnen voor gratis juridisch advies. Door bezuinigingen en wanbeleid is het Juridisch Loket in een bestuurscrisis verzeild geraakt en staat het functioneren van de instantie ernstig onder druk. Inmiddels hebben 23 van de 30 vestigingen van het Juridisch Loket het vertrouwen in directeur Jan Albert Waal opgezegd. Ook de OR wil niet verder met de directeur.

Waal toont geen respect voor OR

Het botert al geruime tijd niet tussen de OR en de directeur. Waal zou de OR vaak schofferen en passeren. Zo zou hij zonder overleg met de OR de functieprofielen en het beloningssysteem hebben aangepast, terwijl de OR hierbij instemmingsrecht heeft (artikel 27, lid 1c van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)), zou hij de OR binnenskamers ‘debiel’ noemen en onder het mom van ‘take it or leave it’ dreigen met ontslag als de OR het niet met hem eens is. Dit blijkt uit bronnen van FNV.

FNV roept minister op om in te grijpen

De Raad van Toezicht (RvT), onder leiding van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, zou al jaren op de hoogte zijn van de ziekmakende werksfeer, maar stelde pas in het najaar van 2019 een adviesbureau aan om de klachten van werknemers en de OR te onderzoeken. Waal wil de uitkomsten van dat onderzoek afwachten, maar dat duurt FNV te lang. De vakbond roept minister Dekker op om in te grijpen in de bestuurscrisis.

OR kan juridische stappen ondernemen

De OR hoeft niet lijdzaam af te wachten als de bestuurder de bevoegdheden van de OR niet respecteert. De OR kan bijvoorbeeld zijn beroepsrecht (artikel 26 WOR) inzetten om bij de Ondernemingskamer in beroep te gaan tegen een besluit van de bestuurder. Ondernemingsraden zijn vaak huiverig om naar de rechter te stappen, omdat zij de relatie met de bestuurder niet verder onder druk willen zetten. De  praktijk wijst echter uit dat de OR vaak succes boekt bij de rechter. Vaak is dreigen met een rechtszaak al voldoende om alsnog tot een oplossing te komen. In driekwart van de gevallen trekt de OR de zaak weer in omdat de bestuurder en OR er samen toch uit zijn gekomen.

Bijlagen bij dit bericht