Rechten OR helpen de arboprofessional

20 april 2018 | Door redactie

De arboprofessional heeft er baat bij samen te werken met de ondernemingsraad (OR). De rechten van de OR wat betreft arbeidsomstandigheden kunnen het werk van de arboprofessional namelijk gemakkelijker maken.

De OR heeft volgens artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools) op het instellen, intrekken en wijzigen van alle regelingen die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden. De ondernemer mag de OR hierbij niet passeren. De arboprofessional kan de OR voorzien van een inhoudelijk advies en aandachtspunten aanstippen. Deze aandachtspunten kan de OR meenemen in de beantwoording van het instemmingsverzoek.

OR kan informatie opvragen bij ondernemer

Als een arboprofessional over te weinig informatie beschikt over een specifiek onderwerp, kan hij de OR vragen om deze informatie te achterhalen bij de ondernemer. Het informatierecht (tool) is vastgelegd in artikel 31 WOR. De ondernemer is verplicht om aan de OR en de OR-commissies alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die zij nodig hebben voor de invulling van hun werk.
Daarnaast heeft de OR initiatiefrecht (tool). De arboprofessional kan de raad vragen om een idee voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in te dienen bij de ondernemer. De ondernemer moet verplicht één keer met de OR vergaderen voor hij schriftelijk en gemotiveerd zijn antwoord geeft.