Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist

PDF 76.33 kb

11-06-2020

Download deze tool
Aan de hand van deze checklist stelt u vast welke rechten de vakbonden en de ondernemingsraden hebben bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Als uw organisatie wil of moet reorganiseren dan speelt de medezeggenschap een rol. Onder medezeggenschap vallen zowel de vakbonden, de ondernemingsraden, de personeelsvertegenwoordiging (PVT) als de personeelsvergadering.

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet.