Moet de OR verplicht een arbocommissie instellen?

10 juli 2019

Onze organisatie heeft een ondernemingsraad. Is hierbij een arbocommissie verplicht? Wat kun je daarmee? Is dit een vaste of een onderdeelcommissie?

Het instellen van een speciale arbocommissie is niet verplicht. Het is een manier om alle arbowerkzaamheden die op de OR af komen te organiseren. Alle arbozaken gaan naar de arbocommissie, zodat de OR in het reguliere overleg ruimte overhoudt voor andere zaken. Ook geeft een arbocommissie de mogelijkheid om meer kennis en specialisme bij elkaar te verzamelen.

Regels

Een ondernemingsraad (OR) kan niet zomaar commissies instellen. Hierbij is de OR aan regels gebonden. De OR moet schriftelijk vastleggen wat de taken en bevoegdheden van de commissie zijn en de bestuurder (werkgever) schriftelijk informeren over het initiatief. Die kan dan eventueel bezwaar maken. In de arbocommissie kunnen naast de OR-leden ook andere werknemers plaatsnemen. Als uw organisatie een arbocommissie instelt, is dat een vaste commissie van de OR. Een onderdeelcommissie van de OR gaat over een apart organisatieonderdeel. Het begrip ‘arbocommissie’ wordt ook anders gebruikt. Er zijn organisaties die een arbocommissie hebben, zonder dat deze aan een OR verbonden is of daar OR-rechten voor gelden. In dat geval is de commissie gewoon een groepje werknemers die zich met arbo bezighouden.

Theo-Jan Heesen, oprichter van Traject- Plus, e-mail: info@trajectplus.nl