Crypto-aanbieders moeten zich voorbereiden op toezicht

Organisaties die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (cryptomunten) en gewoon geld of cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen vanaf 10 januari 2020 onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij moeten zich hier tijdig op voorbereiden.

10 september 2019 | Door redactie

Het nieuwe toezicht volgt uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de nationale implementatie van deze richtlijn. Omdat cryptomunten gevoelig zijn voor financieel-economische criminaliteit is het zaak dat het integriteitstoezicht vorm krijgt. Dit toezicht betekent dat crypto-aanbieders moeten worden geregistreerd bij DNB. Bestuurders en sommige aandeelhouders zijn verplicht om via een toetsing aan te tonen dat hun processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook moeten zij aangeven deze processen goed te beheersen.

In gesprek over de rol van DNB 

DNB zal erop toezien dat de organisaties zich houden aan de regels rond witwassen en terrorismefinanciering. Organisaties die zich niet registreren bij DNB, mogen geen omwisseldiensten meer verrichten en mogen ook geen bewaarportemonnees meer aanbieden. DNB roept organisaties daarom op om zich nu te melden bij DNB via het meldformulier (doc). DNB wil graag in gesprek over de vormgeving van het toezicht en de rol van DNB.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer 

De Europese richtlijn schrijft voor dat de registratieplicht uiterlijk op 10 januari 2020 wettelijk geregeld moet zijn. Wanneer de verplichting precies gaat gelden, hangt af van de implementatie van de Europese richtlijn in Nederland. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer. In januari van dit jaar pleitte DNB en de AFM al voor cryptoregulering, omdat virtuele munten ‘significante risico’s met zich meebrengen, vooral op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering’.  

Digitale munten in de inkomstenbelasting 

Virtuele munten moeten ook worden opgegeven in de inkomstenbelasting. Particulieren moeten hun digitale munten opgeven onder de ‘overige bezittingen’ in box 3 van de inkomstenbelasting. Winst door handel in cryptomunten komt in box 1.

Bijlagen bij dit bericht