Inkomstenbelasting (IB)

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting (IB) over betalen. Er zijn drie boxen waarmee u te maken kunt krijgen bij de IB. In box 1 betaalt u over de inkomsten die u heeft uit werk en woning. Met box 2 krijgt u te maken als u meer dan 5% van de aandelen bezit in een bv en box 3 komt aan de orde als u vermogen zoals spaarrekeningen en een tweede woning bezit. Bij de drie boxen uit de inkomstenbelasting horen ook verschillende tarieven. Vaak heeft u recht op aftrekposten en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting. Daardoor betaalt u minder of misschien zelfs wel geen inkomstenbelasting. Denk dan bij een aftrekpost aan bijvoorbeeld de aftrek voor ziektekosten en bij de heffingskorting aan arbeidskorting.

Uitgelicht

Vervanging scholingsaftrek door unieke leerrekening

Als het aan het kabinet ligt, gaat de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen worden door een individuele leerrekening....

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Inkomstenbelasting al in 2020 terug naar twee...

Het kabinet maakt haast met het invoeren van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Dat moet nu al in 2020 ingaan, in plaats...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats middels het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 16-01-2020

Voor 2021 nog zeker geen aanpassing van box 3-heffing

Het kabinet en de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er een aanpassing van de box 3-heffing moet komen. Maar de staatssecretaris...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 04-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Oudedagsreserve levert niet altijd voordeel op

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-09-2019

Veel ondernemers voor de IB voegen ieder jaar klakkeloos een gedeelte van hun jaarwinst toe aan de oudedagsreserve want het is toch een aftrekpost. En een aftrekpost...

Gevolgen arrest Hoge Raad over box 3-heffing

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 06-09-2019

Tegen de box 3-heffing in de IB zijn al heel wat rechtszaken aangespannen door belastingplichtigen. Het veronderstelde 4%-rendement in deze box (voor 2017) was namelijk...

Fiscale gevolgen aangaan van samenwerkingsverband

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 02-08-2019

Een goede ondernemer weet niet alleen waar hij goed in is maar, en dat is nog veel belangrijker, zeker ook waar hij niet goed in is. Een samenwerking kan uw onderneming...

Infographics

Verliesverrekening in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Het ene jaar is het andere niet, dat zult u in uw onderneming ook wel eens hebben gemerkt. Rijst het ene jaar uw winst de pan uit, het andere jaar kan het enorm tegenzitten...

Fiscale reserves

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan....

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?
Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met... Lees het hele antwoord