Discriminatie bij inlening van uitzendkrachten

11 april 2013 | Door redactie

Werkgevers vragen uitzendbureaus nog regelmatig om uitzendkrachten te vinden die voldoen aan bepaalde persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht of etniciteit. Uit onderzoek naar discriminatie in de uitzendbranche blijkt dat 83% van de intercedenten in 2012 te maken heeft gehad met zulke verzoeken.

Discriminatie is verboden volgens de Algemene wet gelijke behandeling, maar uitzendbureaus krijgen nog regelmatig discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Uit onderzoek van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) blijkt dat intercedenten gemiddeld één keer per week een discriminerend verzoek ontvingen. In 85% van de gevallen ging het om de leeftijd van de uitzendkracht, bij 67% om het geslacht en bij 35% om de etniciteit. Van de intercedenten komt 42% niet aan het verzoek tegemoet.

Staatssecretaris wil actie tegen discriminatie

Uit het eerder verschenen rapport (pdf) van Sociaal Cultureel Planbureau bleek ook dat discriminatie in de uitzendbranche nog steeds voorkomt. Naar aanleiding van dit onderzoek wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met de uitzendbranche actie ondernemen om het probleem aan te pakken. Hierover leest u meer in het bericht ‘Let op gelijke behandeling van uitzendkrachten’.

Uw OR bevordert de gelijke behandeling

Als OR heeft u de taak om te waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling in de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). Ook voor de gelijke behandeling van toekomstige werknemers wilt u dus een oogje in het zeil houden. Er is veel wetgeving op het gebied van gelijke behandeling en het is daarom mogelijk dat de bestuurder of de HR-afdeling toch onbewust of indirect discrimineert bij het inlenen van uitzendkrachten. Wijs ze bijvoorbeeld op de test (pdf) van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Deze test is gemaakt voor intercedenten om erachter te komen of zij onbewust discrimineren, maar ook uw bestuurder of HR-afdeling wordt zich hierdoor bewust van de regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.

Bijlagen bij dit bericht