OR moet personele gevolgen kennen bij advies

25 juni 2015 | Door redactie

Een adviesaanvraag van de bestuurder over een onderwerp uit artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw OR weten wat de verwachte gevolgen van het besluit zullen zijn voor de achterban. Is dit niet het geval, dan kan de Ondernemingskamer (OK) eraan te pas komen en wordt het besluit mogelijk teruggedraaid.

In een recente zaak wilde een bestuurder in twee stappen een reorganisatie van de IT-afdeling van de organisatie doorvoeren. In de adviesaanvraag kwamen de personele gevolgen voor de tweede fase van de reorganisatie niet aan bod. De ondernemingsraad (OR) adviseerde daarom dat de werknemers die onder fase twee zouden vallen ook onder het sociaal plan moesten vallen.

Gevolgen werknemers bij reorganisatie nog niet duidelijk

De bestuurder maakte zijn definitieve besluit bekend en gaf daarbij aan dat het nog niet mogelijk was om voor over drie jaar alvast aan te geven wat de gevolgen voor de werknemers precies zouden zijn. Ook wilde de bestuurder niet toezeggen dat het huidige sociaal plan ook in fase twee in 2017 nog zou gelden. Het huidige sociaal plan was namelijk gebaseerd op de situatie in 2012.

Reorganisatie niet verder uitvoeren

De OR begreep dat het nog niet mogelijk was om alle personele gevolgen bij fase twee te voorspellen. De OR was wel van mening dat dat de bestuurder had nagelaten om inzicht te geven in de voorgenomen maatregelen om die verwachte personele gevolgen op te vangen. Ook al had de OR niet eerder specifiek om deze informatie gevraagd, de OK gaf de OR hierin wel gelijk.
De OK oordeelde dat de bestuurder het voorgenomen besluit voor fase twee van de reorganisatie niet mocht uitvoeren, tenzij hij in de personele gevolgen zou voorzien volgens het sociaal plan uit 2012.
Gerechtshof Amsterdam, 21 april 2015, ECLI (verkort): 1679