Pensioenconflict KLM: OR stemt niet in

1 december 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad van KLM stemde niet in met het oprichten van een nieuw pensioenfonds voor piloten. Ook de rechter verleende geen vervangende instemming. KLM moet daarom het huidige pensioenfonds aanhouden. Wat zijn de procedureregels in zo’n situatie?

KLM vroeg de ondernemingsraad om instemming (tools), maar de rechter oordeelde dat de OR geen instemming hoefde te geven. De keuze voor het pensioenfonds was namelijk afgesproken in de cao waardoor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad niet gold. KLM zal zich nu moeten wenden tot pilotenvakbond VNV, maar na maanden van onderhandelingen dreigt de vakbond met acties als KLM geen concessies doet.

Bedrijfseconomische problemen voor KLM

Door een wijziging in pensioenregels moest het pensioenfonds meer geld in kas houden. Daardoor ontstond een tekort aan geld dat nodig was om het pensioen mee te laten stijgen met de inflatie. KLM moest vanwege eerder gemaakte afspraken geld bijstorten; het ging om een bedrag van € 600 miljoen. Dat brengt de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij in gevaar; vandaar dat het voorstel van een nieuw pensioenfonds op tafel kwam.

Een cao kan het OR-werk makkelijker én moeilijker maken

Een cao kan het werk van de ondernemingsraad zowel bemoeilijken als vergemakkelijken. Een cao kan een OR extra bevoegdheden (tool) geven, maar de bevoegdheden die een OR heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook inperken. Cao-afspraken gaan namelijk voor het instemmingsrecht.