Wat moet ik allemaal opnemen in het pensioentransitieplan?

16 februari 2021

Ik heb gehoord dat ik door het Pensioenakkoord als werkgever binnenkort een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan?

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten alle pensioenovereenkomsten worden aangepast in de komende jaren. Voor deze transitie moet voor of door elke werkgever een transitieplan worden opgesteld.

Als werkgever moet u uiterlijk op 1 januari 2024 de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan aan de (beoogde) pensioenuitvoerder toezenden. Het opstellen van een pensioentransitieplan is dus verplicht. Hierin moeten een aantal thema’s aan bod komen, zoals:

  • voor welk pensioencontract u heeft gekozen, het nieuwe contract of de verbeterde premieovereenkomst?
  • regels voor de pensioencompensatie voor deelnemers die worden benadeeld door de wijzigingen;
  • de effecten van de (nieuwe) premie­regeling per leeftijdsgroep per pensioensoort;
  • de mate waarin de financiële risico’s worden gedeeld die bij een premieovereenkomst horen (garanties voor de pensioenuitkering zijn passé);
  • een financieringsplan voor de compensatie (het uitgangspunt is dat de compensatie kostenneutraal is voor werkgever en pensioendeelnemer).
  • voor zover van toepassing: de gemaakte afspraken en het gebruik van de solidariteitsreserve.

Bent u aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds – bij veel ondernemingen is dat het geval – dan wordt het transitieplan voor u geregeld door de sociale partners die de pensioenregeling zijn overeengekomen.