Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Ook al hoeft de transitie pas per 2028 afgerond te zijn, uw onderneming heeft geen tijd om achterover te leunen. Afhankelijk van uw keuzes en type regeling is een meer of minder intensieve voorbereiding nodig. Deze toolbox zet de te nemen acties en de bijbehorende deadlines op een rijtje. Ook de rol van de OR komt aan bod.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

  Wat moet u regelen voor de Wet toekomst pensioenen?

  Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en werknemers krijgen geleidelijk met de nieuwe regels te maken. Wat er in het kader van de pensioentransitie moet worden geregeld, hangt af van diverse factoren, zoals waar de pensioenregeling is ondergebracht, of uw onderneming een OR heeft en wanneer de huidige pensioenafspraken eindigen.

  Wat voor iedereen gelijk is, is dat de pensioentransitie behoorlijk complex is. Deze toolbox loodst werkgevers langs de talloze veranderingen en deadlines die de Wet toekomst pensioen met zich meebrengt.

 • 2

  Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

  Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

  Toolbox Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 06-03-2024

  Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen uit dit akkoord en wanneer treden ze in werking? Deze toolbox loodst u langs de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook de rol van de OR komt aan bod.


  Wat is er al op 1 juli veranderd voor de pensioenen?

  Nieuws Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 04-07-2023

  Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en werknemers krijgen geleidelijk met de nieuwe regels te maken, maar sommige wijzigingen zijn nu al te merken.


  De pensioenregeling van uw organisatie in kaart brengen

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 11-09-2023

  Deze checklist helpt u om inzicht te krijgen in de pensioensituatie van uw organisatie.


 • 3

  De Wet toekomst pensioenen (WTP) in een notendop

  Nieuw pensioenstelsel

  Infographic Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 30-05-2023

  Nieuwe regels moeten het Nederlandse pensioenstelsel verbeteren. Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter. In deze infographic ziet u een aantal kenmerken van het nieuwe pensioenstelsel.


  Moet elke werkgever met de Wet toekomst pensioenen aan de slag?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 05-02-2024

  Ik lees steeds waarschuwingen dat er heel veel verandert door de Wet toekomst pensioenen en dat werkgevers daar nu al mee aan de slag moeten, ook al hoeft de overstap pas in 2028 klaar te zijn. Moet elke onderneming met het nieuwe pensioenstelsel aan de slag?


 • 4

  De WTP en de uitvoerder van de pensioenregeling

  Het bedrijfstakpensioenfonds onder de Wet toekomst pensioenen

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 04-04-2023

  De invoering van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen – de wet die het pensioenstelsel moet hervormen – raakt iedere werkgever en iedere werknemer. Maar de impact van het wetsvoorstel verschilt wel sterk per organisatie. Wat zijn de gevolgen precies als uw organisatie direct of indirect te maken heeft met een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Valt er iets te kiezen en hoe kunt u hierop inspelen?


  Vrijwillige deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 01-06-2023

  Als een werkgever vrijwillig meedoet met de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds, of de werkgever is van plan dat te gaan doen, is het belangrijk om de voor- en nadelen te wegen en bij de afweging ook rekening te houden met het nieuwe pensioenstelsel.


  Aandachtspunten bij het maken van keuzes rondom de pensioentransitie

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 04-07-2023

  Nu de Wet toekomst pensioenen een feit is, is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in gang gezet. Staat daarmee ook voor u vast hoe de nieuwe pensioenregeling er binnen uw organisatie uit komt te zien? Allesbehalve. U moet dan nog de nodige keuzes maken over de werkelijke inrichting van de pensioenregeling.


  Wat brengt het nieuwe pensioenstelsel zzp’ers en dga’s?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 08-09-2023

  Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Wat merken zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel?


 • 5

  De WTP en de opbouw van de premie

  Premie in nieuw pensioenstelsel

  Infographic Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 06-12-2023

  Voor de opbouw van pensioen betalen meestal zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie. Onder het nieuwe pensioenstelsel gelden nieuwe regels voor de premie, die zal worden ingelegd in een persoonlijk pensioenvermogen.


  Pensioenpremie voor werkgever in Wet toekomst pensioenen

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 04-12-2023

  Als we een blik werpen op de toekomst van de pensioenen, zijn er twee belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden: de premiekant en de pensioenaansprakenkant. Voor u als werkgever is de premiekant vooral van belang. Wat zijn nu de (eventuele extra) kosten van de nieuwe pensioenregeling voor u en uw werknemers? Waar moet u op letten?


  Aandachtspunten bij overstap naar premieregeling met vlakke premie

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 30-05-2023

  Door de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenregelingen worden aangepast. Het toekomstige pensioenplaatje kent twee duidelijke uitgangspunten: de premieregeling is de enige soort pensioenregeling en de progressieve pensioenpremie wordt een vlakke premie. Wanneer gaat dat toekomstige plaatje van toekomstmuziek naar onvermijdbaar feit? Nog belangrijker: wat moet u daarvoor doen en waar moet u rekening mee houden? U kunt de impact voor werknemers mogelijk beperken.


  Drie soorten premieregelingen in het nieuwe pensioenstelsel

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 08-09-2023

  Werknemers oftewel pensioendeelnemers moeten door de Wet toekomst pensioenen hun toekomstige pensioenaanspraken verplicht opbouwen in een beschikbarepremieregeling. Maar dan zijn ze er nog niet. Er zijn namelijk drie varianten waarmee ze te maken kunnen krijgen. Welke varianten zijn dit en wat zijn de verschillen ertussen?


  Veranderingen in partnerpensioen en wezenpensioen door WTP

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 01-09-2023

  Pensioen komt niet alleen neer op een spaarpot voor de oude dag van de werknemer. Naast een voorziening bij ouderdom, bieden de meeste pensioenregelingen namelijk ook een voorziening bij overlijden van de deelnemer. Een voorziening die dan ten goede komt aan de partner (het partnerpensioen) of de kinderen van de deelnemer (het wezenpensioen). Dit nabestaandenpensioen gaat onder de Wet toekomst pensioenen (WTP) wezenlijk veranderen.


  Kan opgebouwd pensioen uit een middelloonregeling blijven?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 17-01-2024

  Als werknemers aan pensioen hebben opgebouwd via een middellooonregeling, kan die opbouw dan onveranderd blijven bestaan, zodat we voor de transitie naar de Wet toekomst pensioenen alleen naar nieuwe opbouw hoeven te kijken? Of moeten alle pensioenspaarpotjes straks de vorm van een beschikbarepremieregeling hebben?


 • 6

  Het transitieplan van de WTP

  Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

  Infographic Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 09-01-2024

  De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost uiteraard tijd en daarom geldt er tot uiterlijk 1 januari 2028 een transitieperiode. Waar moet een organisatie allemaal aan denken tot aan die datum? U ziet het in deze infographic.


  Moet een 18-jarige in de pensioenregeling?

  Tool Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 09-11-2023

  Per 2024 moeten werknemers vanaf 18 jaar toetreden tot de pensioenregeling. Peggie van Vugt legt uit wat dit betekent voor uw organisatie.


  Hoelang duurt de transitiefase van het pensioenakkoord?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 11-08-2023

  In juni 2019 hebben de betrokken partijen een pensioenakkoord bereikt. Hoelang duurt het voor alle afspraken voor de nieuwe pensioenwetgeving zijn ingevoerd? 


  Wat moet er allemaal in het transitieplan van het pensioenakkoord?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 11-08-2023

  Ik heb gehoord dat onze onderneming door het pensioenakkoord als werkgever een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan?


  Waarvoor kent de Wet toekomst pensioenen compensatie?

  Vraag & Antwoord Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 05-02-2024

  De veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel pakken vast niet voor alle werknemers gunstig uit. Ik hoorde dat er compensatiemaatregelen komen. Wat houdt die compensatie precies in?


  Behoud van oude pensioenpremie onder het nieuwe pensioenstelsel

  Verdiepingsartikel Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 25-01-2024

  Door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) moet de premie voor de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 in principe voor al uw werknemers gelijk zijn. Maar veel werknemers bouwen nu pensioen op in een pensioenregeling waarvan de premie met de leeftijd stijgt. Het is mogelijk om deze progressieve premie voor bestaande werknemers ook ná 1 januari 2028 voort te zetten, ook wel de eerbiedigende werking genoemd.


 • 7

  De rol van de OR bij de WPT

  OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

  Verdiepingsartikel OR en pensioen Publicatiedatum: 22-06-2022

  Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen heeft vergaande gevolgen en zal in veel organisaties tot discussie leiden.Zorg ervoor dat uw OR bij deze overleggen betrokken wordt. Inzicht in wat degressieve pensioenopbouw concreet inhoudt, is hierbij van belang.


  Taken OR verzwaard voor beoordeling invaren pensioen

  Nieuws OR en pensioen Publicatiedatum: 06-04-2022

  In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen krijgt de ondernemingsraad (OR) (tijdelijk) een verzwaard takenpakket. Zo moet de OR dan gaan beoordelen welke risico's (eventueel) aan het zogenoemde invaren van het opgebouwde pensioen zijn verbonden en of deze beheersbaar en evenwichtig zijn.


  Onduidelijke termen zorgen vaak voor verkeerde keuze pensioencontract

  Verdiepingsartikel OR en pensioen Publicatiedatum: 17-10-2022

  Door de Wet toekomst pensioenen moeten alle pensioenregelingen de komende jaren worden vervangen. Organisaties krijgen de keuze uit nieuwe contractvormen, die sterk van elkaar verschillen. De naamgeving ervan leidt in de praktijk vaak tot misverstanden, en dus tot verkeerde keuzes. Dit kan impact hebben op de (toekomstige) financiën van uw achterban.