Volgt u het competentiemodel van ATD?

29 april 2015 | Door redactie

Als opleidingsverantwoordelijke werkt u natuurlijk ook voortdurend aan uw eigen competenties. Het competentiemodel van the Association for Talent Development (ATD) is een internationale richtlijn voor de professionele ontwikkeling van HR- en opleidingsprofessionals. Dit model is recent vernieuwd.

De veranderingen in digitale, mobiele en sociale technologie stellen ook andere eisen aan de vaardigheden en kennis van HR- en opleidingsprofessionals. Het competentiemodel van the Association for Talent Development (ATD) is onlangs op deze punten aangepast. Het competentiemodel bestaat uit:

  1. fundamentele competenties, die belangrijk zijn voor iedereen in het HR- en opleidingsveld;
  2. specifieke competenties en deskundigheidsgebieden, specialistische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van verschillende rollen (trainer, opleider, HR- of opleidingsverantwoordelijke, leidinggevende).

Fundamentele competenties van HR- en opleidingsprofessionals

Fundamentele competenties volgens het ATD-model zijn:

  • Business Skills: het vermogen om leerbehoeften te herkennen en oplossingen aan te dragen, resultaatgerichtheid, strategisch denken en innoveren.
  • Interpersonal Skills: vertrouwen kunnen opwekken, effectief communiceren, beïnvloeden, netwerken en emotionele intelligentie.
  • Global Mindset: inspelen op culturele verschillen, respect tonen voor verschillende invalshoeken, diversiteit stimuleren.
  • Personal Skills: aanpassingsvermogen en persoonlijke effectiviteit.
  • Industry Knowledge: eigen professionele kennis onderhouden, inzicht in trends en veranderingen op HR- en opleidingsgebied, kennis van de sector.
  • Technology Literacy: bewustzijn en effectief gebruik van nieuwe technologie.