Andere benadering om hele dag zitten te doorbreken

Dat de hele dag achter je bureau zitten niet goed is voor je gezondheid, is inmiddels wel bekend. Maar het is lastig dat te doorbreken. Daarvoor is in ieder geval inzicht nodig. Onderzoekers keken naar de psychologie van zitgedrag.

16 juni 2020 | Door redactie

Werknemers ertoe aansporen om regelmatig zitten en lopen af te wisselen, blijkt lastig. Dat komt mede omdat het vaak benaderd wordt als bewuste beslissing, in de lijn van ‘ik ga nu sporten’. Zitten is echter veel eerder gewoontegedrag en om dit te doorbreken moet er inzicht zijn in de psychologie achter het zitgedrag. Onderzoekers van de Radboud Universiteit gingen hiermee aan de slag. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat mensen ‘s middags vaker van houding wisselen en ’s ochtends juist gedurende een lange periode alleen maar zitten. Ook blijkt de afwisseling tussen zitten en staan of lopen genuanceerder. Mensen blijken dat zo’n 100 keer per dag te doen. Voorheen werd daar geen aandacht aan besteed en werd er alleen gesteld dat iemand bijvoorbeeld 7 uur per werkdag zit.  

Nieuwe gewoontes introduceren

De onderzoekers verwachten dat daar aanknopingspunten zitten. Er moet rekening mee gehouden worden dat zitten een onbewust en automatisch patroon is. Dat is vooral te doorbreken door het introduceren van nieuwe gewoontes waarbij je op moet staan. De onderzoekers doen daar nog geen uitspraak over, maar voor de hand liggend oplossingen lijken hier dus ook kansrijk: het introduceren van gemeenschappelijke sportmomentjes (tool), het stimuleren van lunchwandelen of opstaan noodzakelijk maken door bepaalde voorzieningen op een centrale plek neer te zetten, verder weg van de werkplekken. Hiermee preventief aan de slag gaan is belangrijk, want langdurig zitten kan leiden tot gezondheidsklachten (tool).