Het verschil: ISO-normen en NEN-normen

27 augustus 2019 | Door redactie

Normen zorgen dat een bepaalde basiskwaliteit van een methode of materiaal gegarandeerd is. Daarom werken organisaties graag volgens een norm, want dan weten ze zeker dat ze die kwaliteit bieden. In Nederland wordt vaak gewerkt volgens de NEN-norm, maar ook ISO is hier een bekende naam. Wat is het verschil?

In allerlei branches, bijvoorbeeld de zorgsector, wordt gewerkt met normen. Daardoor is de kwaliteit van bepaalde handelingen, methoden, materialen of systemen gewaarborgd. In Nederland zijn de twee bekendste normen de NEN-norm en de ISO-norm. De ISO-norm is een internationale standaard. De afkorting staat dan ook voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. ISO is opgezet om lijn te brengen in de enorme hoeveelheid nationale normen met hun eigen voorwaarden en eisen. Voor organisaties die internationaal opereerden, was het tijdrovend en duur om per land aan alle eisen te voldoen. ISO heeft dit geharmonieerd voor 163 landen.

Nederlands Normalisatie Instituut

Inmiddels is de aanpak dat ieder land een eigen normeringsinstituut heeft dat de ISO-normen vertaalt naar de eigen situatie. Voor Nederland is dat het Nederlands Normalisatie Instituut. De Nederlandse variant van de internationale ISO-norm heet NEN (afkorting van Nederlandse Norm). Niet alleen Nederland heeft een eigen normeringsinstituut. In Duitsland is het Deutsches Institut für Normung (DIN) actief, in België het Bureau voor Normalisatie (NBN). Ook een bekende naam is ANSI (American National Standards Institute).

Signalen uit de markt

Meestal werken de instituten met signalen uit de markt. Als duidelijk en aantoonbaar is dat er op een bepaald gebied behoefte is aan een standaard, wordt dit voorgelegd aan een ISO-commissie van deskundigen op dat vakgebied. Hier kan ook de expertise van nationale deskundigen bij te hulp geroepen worden. Als driekwart van de bij ISO aangesloten landen akkoord is met de nieuw ontwikkelde norm, wordt deze officieel. Overigens is het navolgen van ISO- en NEN-normen geen verplichting.

ISO-NORM: internationale standaard die lijn brengt in nationale kwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld materialen of methoden

NEN-NORM:  De voor de Nederlandse situatie ontwikkelde 'vertaling' van de internationale ISO-norm