TNO adviseert ministerie SZW over Arbovisie 2040

3 september 2020 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt op dit moment de Arbovisie 2040. Deze moet breed geformuleerd en breed gedragen worden en daarom schakelt het ministerie diverse denktanks in. TNO heeft nu de eigen input bekendgemaakt.

Bestaande problemen op het gebied van gezond en veilig werken zijn dan misschien de afgelopen jaren aangepakt, maar hier komen weer nieuwe voor in de plaats. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld arbeids(markt)discriminatie, psychosociale arbeidsbelasting (tool) en diversiteitsbeleid. Om een goed antwoord op deze problemen te geven, zijn vaak hervormingen nodig. Uiteindelijk moet de Arbovisie 2040 hier voor zorgen.

Prioriteit geven aan 4 punten

TNO is één van de partijen die advies uit kunnen brengen aan het ministerie van SZW en het adviesorgaan heeft zijn visie op het tackelen van deze problemen gepubliceerd. Volgens TNO zou de Arbovisie de volgende punten prioriteit moeten geven:

  • Alle werkenden – inclusief zzp’ers – moeten gelijk behandeld worden en gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen.
  • Er moet integratie komen van de gewone zorg en de arbeidsgeneeskundige zorg. Iemand die werkgerelateerde klachten heeft, krijgt dan direct bedrijfsgeneeskundige zorg, óók als hij (eerst of alleen) de huisarts bezoekt.
  • Het mkb heeft meer ondersteuning nodig. Inspectiediensten zouden hiervoor kunnen zorgen en niet meteen overgaan tot handhaving (tool). Ook zou gezond en veilig werken deel moeten gaan uitmaken van de bedrijfsprestaties.
  • Preventie moet een grotere rol krijgen. De taken van preventiemedewerkers en arbodeskundigen moeten duidelijker en eenduidiger worden, en dat kan bereikt worden door opleiding en certificering. Voor kleinere bedrijven moet een soort regiofunctie komen, zodat ze hier niet zelf mee aan de slag hoeven.