Verbod op roken meer kans van slagen met OR

6 oktober 2017 | Door redactie

Stoptober is al begonnen maar niets staat uw organisatie in de weg om alsnog werk te maken van stoppen met roken. Zo kan de werkgever roken volledig verbieden, zelfs als uw organisatie wel een rookruimte heeft. Het is wel verstandig om dit samen met de OR te doen.

Het is al enige tijd vanzelfsprekend dat de werkplek rookvrij is en er alleen gerookt mag worden in speciale rookruimtes. De Tabakswet verplicht werkgevers sinds 2004 om te zorgen voor rookvrije werkplekken. Behalve dat het verplicht is, valt het natuurlijk ook onder goed werkgeverschap om te zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden. Als de werkgever roken in de organisatie helemaal wil uitbannen, kan hij het met instemming van de ondernemingsraad simpelweg verbieden, ook als er al een rookruimte in het bedrijf is.

Instemmingsrecht OR op anti-rookbeleid

Er is minder kans op weerstand tegen het uitbannen van roken als werknemers betrokken worden bij de opzet van het anti-rookbeleid en werknemers die willen stoppen met roken hulp aangeboden krijgen. De OR kan hierin een grote rol spelen door het creëren van draagvlak onder de werknemers. Bijvoorbeeld door het anti-rookbeleid voor te leggen aan de achterban en dit eventueel in de vorm van een initiatiefvoorstel (artikel 23, lid 3 WOR) terug te koppelen aan de bestuurder.  

Risico van roken in de RI&E

Wil de werkgever roken volledig verbieden en dus ook niet toestaan in een rookruimte, dan heeft de OR instemmingsrecht op dit beleid ( artikel 27, lid 1d WOR). De werkgever kan cursussen om te stoppen met roken onbelast aan werknemers vergoeden. Dat valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Neem het risico van roken ook op in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tool). De maatregelen om het risico van roken weg te nemen, horen thuis in het bijbehorende plan van aanpak.