Adviseur over: deskundigheid preventiemedewerker belangrijk

26 juli 2017 | Door redactie

Een werknemer hoeft niet deskundig te zijn om als preventiemedewerker aangemerkt te worden binnen een organisatie. Het is echter wel afhankelijk van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie.

Een werknemer mag naast zijn normale taken, ook als preventiemedewerker werkzaam zijn. Ook al heeft dat weinig tot niets met zijn normale taken te maken en heeft hij geen ervaring als of deskundigheid als preventiemedewerker. Het is echter niet wenselijk en niet geheel volgens de Arbowet. Het hangt overigens wel af van de risico-analyse die in de RI&E is opgenomen. Bij een laag risicoprofiel en meer dan 200 werknemers wordt er bijvoorbeeld al aangeraden om een opleiding te volgen. Het is dan ook al snel raadzaam om een werknemer bij te scholen tot preventiemedewerker.

Arbowet geeft richtlijnen voor preventiemedewerker

In artikel 13 van de Arbowet staan de richtlijnen voor de preventiemedewerker omschreven. Dit gaat niet alleen om de persoon zelf, maar vooral ook over de rol die de preventiemedewerker heeft. Lid 4 van artikel 13 luidt als volgt:

De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

Afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie (zeer hoog, hoog, gemiddeld en laag) en het aantal werknemers (minder dan 25, 50 of 200 werknemers of meer dan 200 werknemers) moet een preventiemedewerker over de nodige ervaring en deskundigheid beschikken.

Preventiemedewerker geniet ontslagbescherming

In lid 5 van artikel 13 staat dat de preventiemedewerker ontslagbescherming geniet. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat er een functie- en taakomschrijving is van de rol van de preventiemedewerker. Dit is overigens ook handig als het functioneren van de preventiemedewerker moet worden beoordeeld.

Preventiemedewerker belangrijker door gewijzigde Arbowet

De wijziging van de Arbowet die op 1 juli 2017 plaatsvond, zorgt ervoor dat de rol van de preventiemedewerker nog belangrijker is geworden. Zo heeft de ondernemingsraad (OR) van de organisatie instemmingsrecht over wie de preventiemedewerker wordt en welke positie hij bekleedt. Ook moet er periodiek overleg met de bedrijfsarts en de preventiemedewerker geregeld worden.

In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het antwoord is beoordeeld met vijf van de vijf sterren. Heeft u een vraag over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviesdesk.