Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. Hiervoor maakt de preventiemedewerker een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. De preventiemedewerker is bij voorkeur een werknemer van de organisatie. De eigen werknemers hebben immers het meeste zicht op de risico's van de werkvloer.

Elke organisatie met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere organisaties mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

Nieuws

Verzekering bhv eerder noodzaak dan luxe

26-06-2024

Natuurlijk wordt een bhv’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. De werkgever is a...

Inzet professionals voor preventie wisselend resultaat

18-06-2024

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-AOSHA) deed onderzoek naar de naleving van regelgeving voor veilig en...

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

27-03-2024

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....