Preventiemedewerker en OR werken samen aan beleid

26 april 2018 | Door redactie

De OR kan ervoor kiezen om alleen een controlerende rol in te nemen en na te gaan of de bestuurder zich wel aan de wet houdt wat betreft arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerker en OR kunnen ook een samenwerking aangaan, zodat de raad actief kan bijdragen aan het opstellen van arbobeleid.

De preventiemedewerker en de OR kunnen samen een visie ontwikkelen op arbo en in grote lijnen een eigen arbobeleid ontwikkelen. Daarna kijken zij hoe ze dit beleid zo goed mogelijk kunnen incorporeren in het al bestaande beleid. Goed arbobeleid zorgt ervoor dat werknemers minder verzuimen en productiever zijn, maar vereist ook investeringen. Preventiemedewerker en OR kunnen de bestuurder samen overtuigen van het nut van zulke investeringen.

Werknemers inschakelen bij beperking risico’s

Het uitgedachte arbobeleid moet worden vertaald in risico’s die in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools) terechtkomen. De maatregelen om de risico’s tegen te gaan komen in het bijbehorende plan van aanpak terecht. Ook staat daarin wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wanneer deze plaatsvindt. De OR kan de preventiemedewerker helpen bij het opstellen van deze documenten door signalen van de achterban door te geven. Daarnaast kan de OR de achterban inschakelen. Werknemers hebben vaak namelijk goede en werkbare ideeën over hoe risico’s kunnen worden beperkt.