Snelstartgids voor preventiemedewerkers gepubliceerd

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis en als er al een preventiemedewerker aangesteld is, dan blijkt het voor velen niet gemakkelijk om goede en betrouwbare informatie, kennis en instrumenten te vinden. Daarom is er nu een Snelstartgids gepubliceerd waarin al die informatie samengevoegd is.

11 juli 2019 | Door redactie

De preventiemedewerker moet de werkgever adviseren over het voorkomen en beperken van arbeidsrisico’s. Hierbij moet hij samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De preventiemedewerker moet voldoende deskundigheid en ervaring hebben om zijn preventietaken goed uit te oefenen. Die deskundigheid en ervaring vormen nogal eens een bottleneck, met name bij organisaties binnen het mkb. Want wat houden die taken precies in en waar is betrouwbare informatie te vinden? Om (startende) preventiemedewerkers van dienst te zijn, heeft TNO een gratis Snelstartgids voor preventiemedewerkers  ontwikkeld, met bovendien een special voor vrijwilligersorganisaties.

Snelstartgids opgebouwd met stappenplannen

De Snelstartgids bevat zes hoofdstukken over wat u moet weten, hoe u aan de slag kunt, het onderhouden van een netwerk, starten met een RI&E (tool),preventie in de praktijk en verwijzingen naar meer informatie. Elk hoofdstuk is opgebouwd met een stappenplan, waardoor de (aanstaande) preventiemedewerker stapsgewijs geïnformeerd wordt. Het is belangrijk dat organisaties preventiemedewerkers aanstellen én dat de  preventiemedewerker goed op de hoogte is van zijn taken. Het aanstellen van een preventiemedewerker is namelijk een wettelijke verplichting.

Aanstelling en taken van de preventiemedewerker bij Arbowet verplicht

De Arbowet verplicht werkgevers om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • De werkgever ondersteunen om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren door mee te werken aan de RI&E en het bijpassende plan van aanpak.
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
  • Het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies en het correcte gebruik van beschermingsmiddelen.

Al deze wettelijke taken zijn terug te vinden in de Arbowet, artikel 13, lid 7 Arbowet. Er komt dus het nodige kijken bij het werk van de preventiemedewerker. Bovendien gaat het om een grote verantwoordelijkheid: het veilig en gezond werken in organisaties en bedrijven. In de Snelstartgids (pdf) die gratis te downloaden is, evenals die voor vrijwilligersorganisaties (pdf), staat alle informatie op een rijtje.