Wat is een goede functieomschrijving voor de preventiemedewerker?

7 mei 2021

Binnen onze organisatie willen we een functieprofiel voor de preventiemedewerker opstellen, zodat we op basis daarvan een juiste keuze kunnen maken. Hoe ziet het functieprofiel van een preventiemedewerker eruit?

De functieomschrijving van de preventiemedewerker ziet er bij iedere organisatie anders uit. De preventietaken zijn immers afhankelijk van de grootte, structuur en omstandigheden van het bedrijf, het soort werk, de middelen waarmee gewerkt wordt et cetera.

Er is daardoor geen generieke functieomschrijving voor de preventiemedewerker. Wel moeten uiteraard in iedere functieomschrijving minimaal de wettelijke taken van de preventiemedewerker staan.

Quickscan

Via de website van inPreventie kunt u een quickscan doen. Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico's een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw organisatie.

U krijgt advies over:

 • de taken van de preventiemedewerker;
 • de benodigde kennis en vaardigheden;
 • een indicatie van de tijdsbesteding.

Functieomschrijving

In de functieomschrijving kunt verschillende onderwerpen aanbod laten komen:
 • doel van de functie;
 • plaats in de organisatie;
 • kernactiviteiten (dit zijn minimaal de wettelijke taken);
 • verantwoordelijkheden;
 • bevoegdheden;
 • resultaten van de functie;
 • opleidingsniveau;
 • kennis en kunde;
 • competenties.


Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.