Wat stond er in de Troonrede van 2018 voor werkgevers?

Vandaag las koning Willem-Alexander zijn zesde Troonrede voor. Daarin benadrukt hij dat het goed gaat met Nederland en dat meer mensen en organisaties daar het komende jaar ook de vruchten van moeten plukken.

18 september 2018 | Door redactie

Om drie uur vanmiddag krijgt de Tweede Kamer uit handen van minister Hoekstra van Financiën het befaamde koffertje aangeboden met de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan 2019. In de Troonrede gaf de koning alvast wat maatregelen weg.

Meer mensen krijgen meer te besteden

In 2019 groeit de economie voor het zesde jaar op rij. Naar verwachting neemt het nationaal inkomen volgend jaar met 2,6% toe. De werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5%. Daar moeten meer mensen de vruchten van plukken, ook op het werk. Werknemers met een modaal inkomen krijgen volgend jaar meer te besteden, net als ouderen en uitkeringsgerechtigden. Ook stijgen de lonen en daarnaast gaat werken meer lonen door de modernisering van het Nederlandse belastingstelsel.

Ruimte voor modernisering van de arbeidsmarkt

Doordat het economisch voor de wind gaat, is er ruimte voor modernisering van onder meer de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit diverse wetsvoorstellen die in de maak zijn:

Ook om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een volwaardige baan te helpen, komen er weer maatregelen, net als voor de ontwikkeling van een minder kwetsbaar pensioenstelsel.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft. Dat gebeurt door te investeren in onderwijs, innovatie en wetenschap. Er gaat bovendien extra geld naar het aanpakken van fileknelpunten, de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer. Voor ondernemingen blijft Nederland onder meer aantrekkelijk door de verlaging van de vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting.