Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In het Regeerakkoord 2017 werd aangekondigd dat het ontslagrecht zou wijzigen en er een verruiming van de ketenbepaling zou gaan plaatsvinden. Die wijzigingen zijn inmiddels uitgewerkt in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en per 1 januari 2020 van kracht geworden. Door de WAB hebben werknemers na 3 jaar recht op een vast contract en bij vertrek meteen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding, in plaats van pas na 2 jaar dienstverband. Daarnaast heeft de werkgever een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Ook zijn er zaken gewijzigd met betrekking tot het nulurencontract en min-maxcontract, payrollwerknemers en de opbouw van de WW-premie.

Uitgelicht

Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-03-2019

Bereken transitievergoeding onder de WAB met tool

De regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen per 1 januari 2020 door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-08-2019

Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling...

Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

De ingangsdata van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 04-10-2019

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste deel van de maatregelen is...

Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 04-10-2019

Per 1 januari 2020 gaat er het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollbedrijven straks geen uitzendbeding...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?
Tijdelijke krachten die werk doen dat niet het hele jaar rond beschikbaar is – zoals seizoenswerkers in de agrarische sector – hebben te maken met speciale omstandigheden. De WAB biedt op diverse manieren uitzonderingen voor deze situatie. Er zijn op 3 vlakken bijzondere regels... Lees het hele antwoord