Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In het Regeerakkoord 2017 werd al aangekondigd dat het ontslagrecht zou wijzigen en er een verruiming van de ketenbepaling zou gaan plaatsvinden. Die wijzigingen zijn inmiddels uitgewerkt in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en afgehamerd door de Tweede en Eerste Kamer. De WAB regelt onder meer dat werknemers na drie jaar recht krijgen op een vast contract en vanaf indiensttreding recht krijgen op een transitievergoeding, in plaats van pas na twee jaar dienstverband. Daarnaast krijgt de werkgever een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Ook zijn er wijzigingen met betrekking tot het nulurencontract en min-maxcontract, payrollwerknemers en de opbouw van de WW-premie. De WAB wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Uitgelicht

Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-03-2019

Bereken transitievergoeding onder de WAB met tool

De regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen per 1 januari 2020 door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-08-2019

Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling...

Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-10-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?
In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als ‘frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen’. Hiervan is sprake als de werknemer regelmatig niet komt werken omdat hij ziek is of gebreken heeft, en zijn afwezigheid onaanvaardbare gevolgen heeft... Lees het hele antwoord