Waardering voor het melden van gezondheidsklachten

15 juni 2022 | Door redactie

Managers waarderen het als werknemers zelf hun gezondheidsklachten melden, zo blijkt uit de ManagementScore van ISBW. Drie op de vier leidinggevenden zegt dan ook kennis te hebben van de mentale en fysieke gezondheid van zijn teamleden.

Ruim 500 managers in Nederland hebben meegedaan aan het onderzoek van ISBW. 80% van de ondervraagden geeft aan het te waarderen als werknemers hun gezondheidsklachten delen. Kennis van de mentale (80%) en fysieke (79%) gezondheid is belangrijk voor leidinggevenden. 33% van de managers maakt wekelijks tijd vrij om met werknemers in gesprek te gaan, naast 32% die dit maandelijks doet. Daarnaast verwacht 47% van de managers dat werknemers zelf hun klachten melden. Volgens de privacyregels mogen werkgevers overigens zelf niet vragen naar gezondheidsklachten van werknemers.

Zelf verantwoordelijk voor gezondheid

45% van de managers vindt wel dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. 18% zet deze verantwoordelijkheid bij de leidinggevende en 16% bij de directie. De meeste managers zetten zich wel in om het welbevinden van werknemers te bevorderen. Zeker voor jongere werknemers is dat op dit moment – met een geleidelijke terugkeer naar kantoor na corona – relevant. Managers kunnen dit doen door onder meer het voeren van persoonlijke gesprekken en het creëren van een prettige en veilige werksfeer. Het kabinet heeft daarnaast een plan gemaakt om de mentale gezondheid van Nederland te versterken.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten
Boetebedragen AVG
Infographic