Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Reglement

MS Word 54.04 kb

07-08-2019

Download deze tool
De Arbowet beschouwt agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk als factoren die stress kunnen veroorzaken. De verzamelnaam voor deze negatieve factoren is psychosociale arbeidsbelasting, een helaas veel voorkomend fenomeen op de werkvloer. Werkgevers zijn verplicht om dit probleem zo veel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Een klachtenregeling helpt u hierbij.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.

Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out.