Voorbeeldregeling klachtencommissie

Reglement

MS Word 45.43 kb

13-08-2019

Download deze tool
Een klachtencommissie werkt nauw samen met de vertrouwenspersoon in uw organisatie en helpt u om machtsmisbruik te signaleren, te beëindigen en in de toekomst te voorkomen.

Een flink deel van de gevallen van machtsmisbruik betreft seksuele intimidatie. Dit betekent dat het voor de betrokken werknemers vaak om zeer gevoelige kwesties gaat. Het melden van dit misbruik kent dan ook een behoorlijke drempel.

Door middel van dit reglement verlaagt u die en creëert u een zo transparant mogelijke procedure voor het afhandelen van klachten.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.