Inspectie SZW gaat in 2016 PSA te lijf

25 september 2015 | Door redactie

Omdat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een groot risico vormt voor zowel werknemers als werkgevers, maakt Inspectie SZW er in 2016 werk van. Dit meldt de overheidsinstantie in het Jaarplan 2016.

In het Jaarplan 2016 (pdf) kunt u lezen op welke arbeidsrisico’s Inspectie SZW zich volgend jaar gaat richten. Een belangrijk risico is PSA. Hieronder vallen de arbeidsrisico’s met een psychosociale oorzaak. Denk aan te hoge werkdruk, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. De stress die hier voor werknemers uit voortkomt, kan leiden tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim van deze werknemers. Maar liefst zes miljoen verzuimdagen per jaar zijn gerelateerd aan werkdruk en werkstress. PSA is dan ook een risico dat op een grote groep betrekking heeft: meer dan zeven miljoen werknemers. Voor Inspectie SZW reden genoeg om een gerichte aanpak op te stellen.

Inspectiebezoeken voor organisaties waar PSA veel voorkomt

Inspectie SZW onderzoekt en controleert in 2016 of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen. Zeker organisaties waarvan bekend is dat zij grote problemen hebben op het gebied van pesten, agressie en geweld, kunnen een bezoek van de overheidsinstantie verwachten. Overtreders zullen hun problemen moeten oplossen. Organisaties die zich verbeteren of die een effectief beleid hebben op het gebied van PSA, kunnen terugkomen in communicatie-uitingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beleid om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan

Discriminatie is – zoals gezegd – ook onderdeel van PSA. Inspectie SZW heeft hiervoor het inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie ingesteld. Dit team inspecteert sinds dit jaar werkgevers over wie discriminatiemeldingen zijn binnengekomen en legt zo nodig boetes op. Daarnaast letten inspecteurs ook bij andersoortige controles op signalen van discriminatie.