RVU-drempelvrijstelling in 2022 omhoog

31 januari 2022 | Door redactie

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) is per 1 januari 2022 verhoogd. Deze bedraagt nu € 1.874 per maand.

De drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) geldt sinds 1 januari 2021 en is onderdeel van het pensioenakkoord. Als betalingen in verband met de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% (pseudo-eindheffing) af te dragen. Het maandbedrag van de RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto AOW van een alleenstaande en wordt jaarlijks aangepast. In 2022 is dat verhoogd van € 1.847 naar € 1.874 per maand, en dus € 67.464 voor 36 maanden. De drempelvrijstelling geldt zowel voor een uitkering ineens, als voor periodieke uitkeringen uit een RVU. 

Voorwaarden bij drempelvrijstelling RVU

Voor de RVU-drempelvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • De uitkering volgens de RVU-regeling kent de werkgever toe in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden.
  • De werkgever berekent het bedrag van de drempelvrijstelling per maand.
  • De werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt.
  • De RVU-drempelvrijstelling is maximaal het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen, dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering. Dit is het bedrag na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen.

RVU drempelvrijstelling is tijdelijke maatregel

De drempelvrijstelling is een tijdelijke maatregel die geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 geldt een uitloopperiode. Tijdens deze periode kan de drempelvrijstelling worden toegepast, mits de beëindigingsovereenkomst uiterlijk 31 december 2025 getekend is.