Pensioenakkoord

Er staan fikse wijzigingen op stapel in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd – uitgewerkt in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – zijn al per 1 januari 2020 van kracht geworden. De uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel heeft meer voeten in de aarde. Daarvoor zijn werkgevers- en werkgeversorganisaties en het kabinet in juni 2020 wel tot een technische uitwerking gekomen, maar die moet de achterban nog goedkeuren. En daarna moet er nog een wetsvoorstel van worden gemaakt, waar de Tweede en Eerste Kamer zich over moeten buigen. Het kabinet mikt op invoering per 2022.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Eerste voorbereidingen treffen voor aanpassing pensioenregeling

Pensioen via de werkgever 4 minuten | 11-09-2020

Na ruim tien jaar zijn de sociale partners en het kabinet eruit: er komt een nieuw pensioenstelsel. Het plan moet weliswaar nog door de Twee...

Pensioenopties voor de dga

Pensioen in eigen beheer 10 minuten | 01-07-2020

Heeft u een bucketlist? Zo’n lijstje kietelt de fantasie en helpt dromen waar te maken. Meestal kom je pas aan je bucketlist toe als je stop...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 31-07-2019

Begin juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan o...

Infographics

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Welke onderdelen van het nieuwe pensioenakkoord zijn nog niet uitgewerkt?
Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Dat akkoord heeft tot doel om het pensioenstelsel te vernieuwen. Sommige afspraken worden al in 2021 van kracht (vertrekregeling) De planning is dat in 2022 de juridische kaders van het nieuwe pensioenstelsel... Lees het hele antwoord