Pensioenakkoord

Er staan fikse wijzigingen op stapel in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd – uitgewerkt in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – zijn al per 1 januari 2020 van kracht geworden. De uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel heeft meer voeten in de aarde. Het kabinet mikt voor de ingangsdatum van de Pensioenwet op 1 januari 2023. Het bijbehorende nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk pas per 1 januari 2027 in.

 

Wat moet ik allemaal opnemen in het pensioentransitieplan?

Pensioenakkoord | Publicatiedatum 16-02-2021

Ik heb gehoord dat ik door het Pensioenakkoord als werkgever binnenkort een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan?

Loopt de pensioenopbouw door tijdens aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 07-01-2021

Sinds juli 2020 kunnen werknemers door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner. Blijft...

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Pensioenakkoord | Publicatiedatum 17-11-2020

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...

Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten...

OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 22-06-2022

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen h...

Aandachtspunten bij het wijzigen van de pensioenafspraken

Pensioen via de werkgever 6 minuten | 07-03-2022

De kostprijs van pensioen is de laatste jaren de pan uit gerezen. Dat kan uw organisatie voelen als het contract met de pensioenuitvoerder a...

Mogelijke maatregelen als pensioenkosten in 2022 stijgen

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 06-09-2021

Dit jaar nam voor veel pensioenregelingen de premie toe. Werkgevers en werknemers kregen te maken met hogere pensioenkosten, wat binnen orga...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 14-02-2022

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Heeft u een vraag over Pensioenakkoord?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Pensioenakkoord?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie