Inzage in adviesaanvraag OR toegekend

23 januari 2017 | Door redactie

De voorzieningenrechter heeft in een kort geding bepaald dat uitvaartorganisatie Monuta vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen inzage moet geven in de adviesaanvraag bij de OR wat betreft een grote reorganisatie.

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak waarbij uitvaartorganisatie Monuta in verband met een grote reorganisatie alle 130 uitvaartverzorgers boventallig heeft verklaard en zij opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie. De vakbonden FNV en CNV hebben via het kort geding inzage afgedwongen in de adviesaanvraag van de werkgever aan de OR om te bepalen hoe de adviesaanvraag tot stand is gekomen, waarmee de OR precies heeft ingestemd en of de werkgever voldoende heeft overlegd met achterban.

Inzage ondanks concurrentiegevoelige informatie

De rechter heeft bepaald dat Monuta meer openheid moet geven aan vakbonden. Een woordvoerder van de uitvaartorganisatie heeft toegezegd dat de werkgever de gevraagde stukken zal overleggen. De werkgever zou de informatie in de adviesaanvraag eerder al grotendeels doorgespeeld hebben maar gaf toen aan dat bepaalde stukken concurrentiegevoelige informatie bevatte. Rechtbank Gelderland, ECLI (verkort): 342

OR kan tegenargument om inzage in stukken omzeilen

Werpt een werkgever in een situatie als deze het argument concurrentiegevoeligheid  op om inzage in bepaalde stukken tegen te gaan, dan kan uw OR aangeven dat hij de betreffende passages onleesbaar kan maken en met de bonden  kan afspreken dat de stukken verder niet openbaar gemaakt worden. De OR speelt immers een belangrijke rol tijdens een reorganisatie (tool).