Beleid om de goede werksfeer te behouden

12 september 2013 | Door redactie

Werknemers functioneren beter bij een prettige werksfeer. Ongewenste situaties, zoals pesten of agressie, hebben een negatieve invloed op de werksfeer en wilt u dan ook zo veel mogelijk voorkomen. De Arbowet verplicht u zelfs om hiervoor beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op te stellen.

In het bericht ‘RI&E is meer dan administratieve verplichting’ heeft u kunnen lezen dat de meeste werkgevers niet warmlopen voor het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Eén van de zaken die u opneemt in de RI&E is uw beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daarin beschrijft u de maatregelen die u neemt om ongewenste situaties binnen de organisatie, zoals pesten en agressie, te voorkomen. Zo zorgt u ervoor dat de werksfeer goed blijft. Dat is van belang voor het welzijn, functioneren en presteren van werknemers.

Onderwerpen in uw beleid Psychosociale Arbeidsbelasting

De Arbowet benoemt de volgende thema’s waaraan u in uw beleid psychosociale arbeidsbelasting aandacht moet besteden:

  • discriminatie, waaronder seksuele intimidatie;
  • agressie en geweld;
  • pesten;
  • werkdruk;
  • registratie van incidenten;
  • klachtenregeling;
  • vertrouwenspersoon.

In het beleid beschrijft u de oorzaken van de ongewenste situaties en de maatregelen die u in de praktijk neemt om zulke situaties te voorkomen. Daarnaast stelt u een klachtenregeling op en benoemt u een klachtencommissie, zodat werknemers weten waar ze terechtkunnen als ze met ongewenst gedrag in aanraking komen. Stel ook een vertrouwenspersoon aan bij wie werknemers kunnen aankloppen om hun verhaal te doen en advies te vragen. U kunt kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Neem het beleid ieder jaar weer even onder de loep en maak eventuele aanpassingen op basis van de actuele situatie.