Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?

14 februari 2020

Onze ondernemingsraad wil graag meepraten over de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E, op basis van de wet?

Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling over arbeidsomstandigheden. Aangezien de RI&E

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.