OR, maak actiepunt van de Week van de RI&E

Over twee weken begint de Week van de RI&E. Een goed moment voor de ondernemingsraad (OR) om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij de bestuurder op de agenda te zetten. Want is de RI&E bijvoorbeeld wel coronaproof?

7 juni 2021 | Door redactie

Door de coronacrisis is de manier van werken in veel organisaties gewijzigd. Sommige maatregelen zijn misschien tijdelijk van aard, andere zijn blijvend. Zo zal (gedeeltelijk) thuiswerken in veel organisaties de norm blijven. Als de arbeidsomstandigheden in de organisatie wijzigen, moet de bestuurder de risico-inventarisatie en -evaluatie hierop aanpassen. Hoe moet de werkgever bijvoorbeeld zorgen voor een gezonde thuiswerkplek? En welke maatregelen zijn nodig om het kantoor coronaproof te maken? Nu veel organisaties zich voorbereiden op het nieuwe normaal, is dit een goed moment om de RI&E te actualiseren. De bestuurder moet de OR daar ook bij betrekken.

OR moet bevorderen dat bestuurder zorgt voor gezonde en veilige werkomgeving

De OR heeft instemmingsrecht als de bestuurder de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak wil aanpassen (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Bovendien heeft de OR als taak om te bevorderen dat de bestuurder zorgt voor gezonde en veilige werkomstandigheden (artikel 28 WOR). De OR doet er dan ook goed aan om het actualiseren van de RI&E bij de bestuurder onder de aandacht te brengen en na te gaan welke activiteiten de organisatie kan ondernemen in het kader van de Week van de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E organiseren brancheverenigingen, arbodiensten, adviseurs en andere deskundigen allerlei activiteiten om met de RI&E aan de slag te gaan. Denk aan webinars, quickscans, kortingen of telefonische consulten. De Week van de RI&E vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 25 juni.

Inspectie SZW kan meteen boete uitdelen als RI&E niet in orde is

Het ministerie van SZW vindt een gezonde werkomgeving zo belangrijk, dat zij in 2020 het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023’ heeft opgesteld. In navolging hiervan voert Inspectie SZW extra en strengere controles uit. Is de RI&E of het plan van aanpak niet in orde, dan kan ISZW direct een boete uitdelen. Een extra drijfveer om met de RI&E aan de slag te gaan!

Er komt veel kijken bij het opstellen of actualiseren van een RI&E. De toolbox 'Maak snel en eenvoudig een RI&E’ helpt organisaties stap voor stap bij het maken van een RI&E die aan alle eisen voldoet.