Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de machtigste medezeggenschapswapens van de ondernemingsraad. Zo kan de werkgever een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke toestemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van allerlei onderwerpen die instemmingsplichtig zijn. Besluit de werkgever om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Stemt de OR niet in met het plan, dan gaat het niet door. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden, de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden en de vakantieregeling.

Uitgelicht

Besluit doorgeven aan OR na (onthouden van) instemming...

De OR en PVT hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en het beloningssysteem....

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

De ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden,...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

De instemmingsprocedure

Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

RI&E beoordelen voor instemming

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E en de OR

Instemmingsrecht 6 minuten | 04-08-2020

Uw bestuurder moet zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken (artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet). Eén van de...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

OR-instemming is nodig op het beleid voor terugkeer naar de werkplek

Werkplek 4 minuten | 07-07-2020

Nu de overheid de coronamaatregelen geleidelijk versoepelt, werken veel organisaties aan beleid voor de (gedeeltelijke) terugkeer naar de we...

Infographics

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

OR-commissies en hun taken

Ondernemingsraad Publicatiedatum 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Vraag en antwoord

Wat houdt de toetsing van de RI&E in?
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt in de regel beoordeeld tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een toetsing door een arbodienst is een bedrijfsbezoek verplicht, maar bij toetsing door een zelfstandige arbodeskundige niet. Vooraf U stuurt vooraf de RI&E en het plan... Lees het hele antwoord