Jongeren hard nodig bij medezeggenschap

6 mei 2020 | Door redactie

Jongeren zijn meestal ondervertegenwoordigd in ondernemingsraden. De Sociaal-Economische Raad zet zich in om jongeren te betrekken bij de medezeggenschap in organisaties. De stem en invloed van jongeren is nodig voor een frisse en vernieuwende blik.

Er zijn slechts weinig jongeren lid van de ondernemingsraad (OR) van de organisatie waar ze werkzaam zijn. Van de werknemers is 36% jonger dan 36 jaar, maar slechts 20% van de OR-leden valt in de categorie jongere. De Sociaal-Economische Raad (SER) ziet dat graag anders. De SER start daarom per 1 juni 2020 met een (digitaal) netwerk van, voor en door jongeren. Dit netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar en gaat dan aan slag met een specifiek thema, zoals ‘flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden’ en ‘werkstress’. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten, wil de SER aanbevelingen doen aan ondernemingsraden, bestuurders, werkgevers en toezichthouders.

Aanmelden voor SER-netwerk jongeren in OR

Voor het netwerk is de SER op zoek naar werknemers jonger dan 36 jaar, die graag meedenken en bekend zijn met de medezeggenschap. Lidmaatschap van een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een pré, maar geen vereiste. Aanmelden voor het netwerk kan tot 15 mei 2020 via: jong@ser.nl. Het aantal plekken is beperkt. Geïnteresseerden krijgen uiterlijk 25 mei a.s. bericht over eventuele deelname.

Jongeren in OR nodig voor goede vertegenwoordiging

Een OR of PVT moet een goede afspiegeling zijn van het personeelsbestand van de organisatie om alle werknemers goed te kunnen vertegenwoordigen. Het is daarom van belang dat ook jongere werknemers betrokken zijn bij de OR of PVT. Zo kunnen ook zij hun inzichten delen en invloed uitoefenen op het beleid binnen de organisatie. 
De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde in oktober 2019 een expertbijeenkomst ‘Jongeren en medezeggenschap’ om jongeren meer te betrekken bij de medezeggenschap.