Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo

Overeenkomst

MS Word 62.22 kb

13-08-2019

Download deze tool
Deze tool bevat een model voor een praktijkleerovereenkomst voor mbo-leerlingen die het onderwijsprogramma van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Bent u als organisatie van plan een leerling onder uw hoede te nemen voor zijn beroepspraktijkvorming, dan kunt op basis van dit model een duidelijke overeenkomst sluiten met de leerling en de onderwijsinstelling.


Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.