Correct werken met stagiairs in 7 stappen

Er gelden veel speciale regels voor stagiairs en jonge leerlingen. In deze toolbox vindt u terug wat er allemaal op uw pad komt als u met een stagiair of leerling in zee gaat. Een stage, leerwerkplek of werkervaringsplaats is niet hetzelfde als een gewone baan. Voor veel stagiairs is het de eerste kennismaking met een professionale organisatie. Het is dan ook belangrijk dat uw organisatie het voortouw neemt en alles netjes regelt voor de stagiair. Fiscaal en arbeidsrechtelijk gezien vragen stagiairs een aparte behandeling. En op arbogebied komen vaak afwijkende regels voor jonge werknemers om de hoek kijken.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Correct werken met stagiairs in 7 stappen

  Maak duidelijke afspraken over stage, leerbaan of werkervaringsplaats

  Door een stagiair in uw onderneming te laten meewerken, haalt u extra handjes en een frisse blik in huis zonder dat het de hoofdprijs kost. Bovendien helpt u de stagiair aan de broodnodige praktijkervaring. Fiscaal en arbeidsrechtelijk gezien is een stagiair geen gewone werknemer. En omdat stagiairs vaak jong zijn, kunnen er ook speciale arboregels gelden. Deze toolbox zorgt ervoor dat u geen aandachtspunten over het hoofd ziet.

 • 2

  De eerste stagiair aannemen

  Het verschil: stage versus leerbaan

  Nieuws Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 27-08-2020

  Met de start van het nieuwe schooljaar gaan veel leerlingen en studenten beginnen met een stage of leerbaan. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een leerbaan of stage? Kort gezegd ontvangt de leerling bij een leerbaan salaris en bij een stage hooguit een vergoeding.


  Voorwaarden voor erkenning als mbo/vmbo-leerbedrijf

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 03-08-2020

  Check aan de hand van deze checklist of uw organisatie erkend kan worden als leerbedrijf voor vmbo en mbo.


  Kunnen we een stagiair aannemen die niet is ingeschreven bij een instelling?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij willen een stagiair aannemen die niet ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Kan dat en wat moeten we dan betalen?


  Hoe komen we aan een goede stagiair?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 11-08-2020

  Voor onze organisatie zoeken we goede stagiairs. Waar kunnen we die vinden? We willen graag bijdragen aan het leerproces van een student of een leerling, maar we vinden het zonde van de tijd om te investeren in een ongemotiveerde stagiair. Hoe herkennen we een ongemotiveerde stagiair? 


  Stages en leerbanen in uw organisatie goed regelen

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 25-08-2020

  Besluit uw organisatie om een stagiair binnen te halen, zorg er dan voor dat u de volgende stappen doorloopt.


  Waar moet u op letten als uw organisatie met stagiairs werkt?

  Verdiepingsartikel Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 03-08-2023

  Binnen veel ondernemingen is het gebruikelijk dat een scholier of student een tijdje stage komt lopen. Vaak vindt een stage plaats in het kader van de opleiding van de scholier of student. Zoals een student rechten die een periode van 2 maanden stage loopt op een advocatenkantoor. Waar moet u opletten als u binnen uw organisatie een stagiair inzet? Wat zijn de risico’s, aandachtspunten en rechten en plichten?


 • 3

  Een overeenkomst sluiten

  Aan de slag met de stagiair

  Infographic Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 04-08-2023

  Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw organisatie stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.


  Voorbeeld stageovereenkomst

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met dit voorbeeld van een stageovereenkomst kunt u afspraken tussen uw organisatie en een stagiair op papier vastleggen.


  Voorbeeld leer-werkovereenkomst vmbo

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Sluit een overeenkomst met de leerling en de onderwijsinstelling wanneer u deze onder uw hoede neemt. Bekijk de voorbeeldovereenkomst.


  Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Met dit model kunt u een praktijkleerovereenkomst sluiten voor mbo-leerlingen die het onderwijsprogramma van de BBL volgen.


  De werkervaringsplek: ‘stage’ of arbeidsovereenkomst?

  Verdiepingsartikel Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 03-08-2020

  De werkervaringsplek lijkt sterk in opkomst. Onder andere als gevolg van de krappe arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden schieten vacatures voor werkervaringsplekken als paddenstoelen uit de grond. Als uw organisatie een steentje wil bijdragen aan de ­banenjacht van iemand die ongewild thuiszit, lijkt het inschakelen van zo’n goedkope kracht misschien een win-winsituatie. Vergis u echter niet! Een werkervaringsplek brengt wel degelijk juridische risico’s met zich mee.


  Wanneer is een stageovereenkomst toch een arbeidsovereenkomst?

  Verdiepingsartikel Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 10-08-2022

  In september starten veel stages. Afspraken hierover legt u vast in een stageovereenkomst. De scheidslijn tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is soms dun, terwijl het grote gevolgen kan hebben als een rechter een overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Wat kenmerkt een stageovereenkomst en hoe voorkomt u dat een stagiair met succes een arbeidsovereenkomst claimt?


  Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij zijn deze maand gestart met een stagiair. In zijn contract staat geen geheimhoudingsbeding. Is zo’n bepaling wel toegestaan bij een stagiair?


 • 4

  De beloning van stagiairs regelen

  De verwerking voor de loonheffingen van (ex-)stagiairs

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 30-06-2023

  Als uw onderneming stageplaatsen aanbiedt, moet u even opletten. Bij stagiairs moet u namelijk de betreffende arbeidsrelatie juist kwalificeren voor de loonheffingen en zorgen dat u de beloning fiscaal correct verwerkt. En als de stagiair na de stageperiode bij uw onderneming in dienst komt, brengt dat ook de nodige aandachtspunten met zich mee!


  Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

  Nieuws Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 13-08-2020

  De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn in 2019 niet verder gestegen. Dit was de jaren daarvoor wel het geval.


  Minder loonheffingen door de studenten- en scholierenregeling

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 26-06-2023

  Het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ krijgt u waarschijnlijk vaak alleen na de eindexamens of in de zomerperiode weer eens onder ogen. Dat is niet zo regelmatig dat u alle bijzonderheden over deze speciale regeling voor scholieren en studenten helder op uw netvlies heeft. Wanneer kunt u dit formulier ook alweer gebruiken en wat betekent dit voor de verloning?


  Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 18-07-2022

  Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.


  Moeten we loonbelasting afdragen voor stagiairs uit het buitenland?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 27-08-2020

  Volgende maand beginnen in onze organisatie een paar stagiairs uit andere EU-landen. Welke extra aandachtspunten gelden er voor de loonheffingen als we een stagiair uit het buitenland in onze organisatie laten meedraaien?


 • 5

  Scholingsubsidies voor stagiairs claimen

  Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 01-09-2020

  Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op letten? Zijn er bepaalde subsidieregelingen waar wij gebruik van kunnen maken?


  Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

  Toolbox Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 13-01-2023

  Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen kunnen in deze lastige tijden een kostenpost vormen die de werkgever er eigenlijk niet bij kan hebben. Toch is het (om)scholen van werknemers essentieel. Gelukkig zijn er talloze manieren om de kosten te beperken. Duidelijke afspraken maken en alert zijn op beschikbare tegemoetkomingen is het devies.


 • 6

  Afspraken maken over stagewerk

  Voor stagiair gelden dezelfde arboregels als voor werknemer

  Nieuws Arbowet Publicatiedatum: 25-08-2020

  Ook al ontvangt een stagiair geen loon en heeft hij geen arbeidsovereenkomst, toch moet hij op het gebied van arbo behandeld worden alsof het een eigen werknemer is. De Arbowet maakt geen onderscheid tussen werknemers en stagiairs. Omdat stagiairs een bijzondere groep vormen met weinig ervaring, lopen ze vaak juist extra risico's: een extra aandachtspunt.


  Stagiair mag niet zomaar zieke werknemer vervangen

  Nieuws Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 06-02-2020

  Als een werkgever een stagiair aan de slag laat gaan bij zijn organisatie, kan er onbedoeld sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarbij is doorslaggevend of de stagiair werkzaamheden uitvoert in zijn eigen belang of in het belang van de organisatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.


  Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

  Nieuws Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 10-01-2014

  Als u een erkend leerbedrijf bent, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkvorming. De praktijkbegeleiders moeten vakkennis hebben en over didactische vaardigheden beschikken. Om leerlingen professioneel te begeleiden, kan de praktijkbegeleider zelf ook een training of opleiding volgen.


  Mag een stagiair 'ontslagen' worden?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 18-08-2020

  Wij hebben binnen onze organisatie een stagiair aangenomen. Helaas voldoet hij niet aan de verwachtingen. Hij is ongemotiveerd en komt vaak te laat. Kunnen wij de stage tussentijds beëindigen?


  WISH-methode maakt stage effectiever

  Nieuws Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 23-04-2015

  Hoewel u stagiairs en leer-werkstudenten natuurlijk bij hun leerproces begeleidt, verwacht u ook eigen initiatief van hen. Met de WISH-methode, die sinds dit jaar is opgenomen in het lesmateriaal voor de beroepspraktijkvorming van een aantal mbo-opleidingen, leren studenten hun leeractiviteiten zelf te sturen.


  Hoe zorgt u voor binding van stagiairs aan uw organisatie?

  Verdiepingsartikel Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 04-08-2020

  De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzende beroepsbevolking maken het steeds lastiger om jong talent te boeien en binden. De kosten van werving en selectie lopen daarom vaak snel op, terwijl u maar moet afwachten hoe lang iemand blijft werken in uw organisatie. Stages zijn het perfecte alternatief om nieuw talent duurzaam, effectief en goedkoop te werven en te behouden. Maar hoe pakt u dit aan?


 • 7

  Na afloop van de stage

  Aanbevelingsbrief werknemer of stagiair

  Tool Persoonlijke vaardigheden Publicatiedatum: 21-10-2019

  Het kan voorkomen dat uw werknemer of stagiair u vraagt om een aanbevelingsbrief. Vindt u dit lastig? Deze tool helpt u hierbij.


  Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 11-08-2020

  Wij hebben een stagiair waar we heel blij mee zijn. We willen hem graag aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we nog ergens rekening mee houden?