Stagiairs en leerbanen

Een stagiair is een leerling of student die een bepaalde periode meewerkt in uw organisatie, bijvoorbeeld om ervaring op te doen op de werkvloer of om kennis te maken met een bepaald beroep. U kunt een stagiair een bescheiden salaris of een onkostenvergoeding geven, maar dit is niet verplicht. De meeste stagiairs zijn niet in dienstbetrekking bij de onderneming. Er is alleen sprake van een 'echte' dienstbetrekking als de stagiair een reële beloning krijgt, zoals het minimum(jeugd)loon. In dat geval zijn ook de gewone regels voor de loonheffingen op de stagiair van toepassing. 

Een leerbaan (ook wel leerwerkplek genoemd), combineert werken met een opleiding. De banen zijn gekoppeld aan opleidingen en naast hun werk gaan de werknemers die een leerbaan hebben één of meerdere dagen per week naar school. Voor regionale informatie over loopbaan, scholing en de combinatie van leren en werken kunt u bij leerwerkloketten terecht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van UWV, gemeentes en regionale opleidingscentra (ROC's).

Nieuws

Stagiair mag niet als volwaardige werknemer werken

30-06-2023

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) Transavia een boete op gaat leggen, omdat de luchtvaartmaatschappij stagiairs...

Proeftijd in contract na leer-arbeidsovereenkomst ongeldig

11-04-2023

Krijgt een werknemer na een leer-arbeidsovereenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst, dan mag de werkgever in die opvolgende overeenkomst...

OR-stage: dé manier om OR-leden te werven

27-02-2023

Het is voor ondernemingsraden soms lastig om voldoende kandidaten te vinden voor OR-verkiezingen. Veel werknemers hebben geen goed beeld van...

Werkgever moet mbo-stagiair dekkende vergoeding betalen

16-02-2023

Mbo’ers krijgen een passende onkostenvergoeding. Dat is één van de maatregelen in het ‘Stagepact MBO 2023-2027’, waarin verschillende partij...