Stagiairs en leerbanen

Een stagiair is een leerling of student die een bepaalde periode meewerkt in uw organisatie, bijvoorbeeld om ervaring op te doen op de werkvloer of om kennis te maken met een bepaald beroep. U kunt een stagiair een bescheiden salaris of een onkostenvergoeding geven, maar dit is niet verplicht. De meeste stagiairs zijn niet in dienstbetrekking bij de onderneming. Er is alleen sprake van een 'echte' dienstbetrekking als de stagiair een reële beloning krijgt, zoals het minimum(jeugd)loon. In dat geval zijn ook de gewone regels voor de loonheffingen op de stagiair van toepassing. 

Een leerbaan (ook wel leerwerkplek genoemd), combineert werken met een opleiding. De banen zijn gekoppeld aan opleidingen en naast hun werk gaan de werknemers die een leerbaan hebben één of meerdere dagen per week naar school. Voor regionale informatie over loopbaan, scholing en de combinatie van leren en werken kunt u bij leerwerkloketten terecht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van UWV, gemeentes en regionale opleidingscentra (ROC's).

Nieuws

Site helpt organisaties bij aanbieden betere stageplek

26-04-2024

Om leerbedrijven te helpen bij het optimaal inrichten van mbo-stages, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland checkjestageplek.nl gelanceerd. Op dez...

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

25-01-2024

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

Accountancy-stagiairs krijgen de hoogste vergoeding

12-12-2023

In 2023 stegen stagevergoedingen met gemiddeld 3,7%. De hoogste vergoedingen gaan dit jaar naar accountancy-stagiairs. De accountancy neemt...

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

28-11-2023

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...