Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen werkgevers ook de komende jaren op de subsidie rekenen.

16 november 2018 | Door redactie

In de aangenomen motie verzoekt Tweede Kamerlid Tielen (VVD) de regering om voor het einde van 2018 de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vast te leggen. Daardoor zouden leerbedrijven niet langer in onzekerheid zitten over de jaren na 2019 en terughoudend hoeven te zijn in het aanbieden van praktijkleerplaatsen. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was al tot 2023 budget vrijgemaakt voor de subsidieregeling praktijkleren (tool).

Subsidieregeling praktijkleren goed voor arbeidsmarkt

In de motie (pdf) wordt aangegeven dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van studenten in de beroepspraktijk en dat de subsidie praktijkleren werkgevers stimuleert om die leerwerktrajecten aan te bieden. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zou het schrappen van of korten op de subsidieregeling tienduizenden leerbanen gaan kosten. Voor kleine organisaties vormt de begeleiding van een student een fikse kostenpost. Het subsidiebedrag (maximaal € 2.700 per gerealiseerde leerbaan per jaar) zou vaak net het verschil maken. De werkgeversorganisaties zijn daarom blij dat er nu meer duidelijkheid is gegeven over de subsidie.

Ook voor hbo-studenten in de zorg geld te krijgen

Eerder lobbyden MKB-Nederland en VNO-NCW met succes voor voortzetting van de subsidieregeling in het studiejaar 2018/2019. Daarnaast werd al na Prinsjesdag via een andere motie het terugdraaien van een bezuiniging op het totale subsidiebudget afgedwongen. Het kabinet breidt de doelgroep zelfs uit: ook voor leerbanen voor hbo-studenten van een deeltijdopleiding of duale studie gericht op de zorg- en welzijnssector wordt de subsidie praktijkleren beschikbaar. Hier is voor gekozen vanwege de lastige situatie waarin de zorg- en welzijnssector momenteel verkeert.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.