Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor vmbo- en mbo-leerlingen, maar ook voor studenten in het hbo en wo. De maximale subsidie per werkplek is € 2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Als er meer aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, gaat dit maximumbedrag omlaag. Bovendien is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal weken dat een leerling of student in een onderneming werkzaam is. Het aanvragen van deze subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uitgelicht

Meer geld voor subsidieregeling praktijkleren

Het kabinet investeert miljoenen in een leven lang ontwikkelen van werknemers in het mkb. Daarmee geeft het een invulling aan twee...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren

Als u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de Subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking wilt komen, moet u aan een aantal...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 16-11-2018

 

Tools

Vraag en antwoord

Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor een leer-werkplek vanuit het vso?
De subsidieregeling praktijkleren houdt in dat uw organisatie maximaal € 2.700 subsidie kan krijgen als u een leer-werkplek aanbiedt aan een leerling van het mbo, mbo-bbl of het hbo of aan een promovendus of technisch ontwerper in opleiding (toio). Vanaf het school- en studiejaar... Lees het hele antwoord