Toch geen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren

De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt verzocht om de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren te schrappen. Die maatregel was aangekondigd op Prinsjesdag.

24 september 2018 | Door redactie

Op Prinsjesdag meldde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de begroting voor 2019 dat de subsidieregeling praktijkleren voor één jaar wordt voortgezet. Maar het totale subsidiebudget zou wel met € 19,5 miljoen worden gekort om een tegenvaller elders in de begroting te dekken. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 diende Kamerlid Asscher van de PvdA hiertegen een motie in. Die verzocht de begroting van het ministerie van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen. Alle partijen in de Tweede Kamer, dus ook de coalitiepartijen, steunden de motie (pdf).

Vervallen van bezuiniging goed voor bedrijfsleven en onderwijs

Om de begroting van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen, moet op een andere plek in de Rijksbegroting geld worden weggehaald. Het is nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Voor werkgevers en het beroepsonderwijs lijkt het bericht in ieder geval goed nieuws. De werkgeversorganisaties deden al meerdere keren hun beklag over de bezuiniging. Er zou juist meer geld beschikbaar moeten komen voor de subsidie, die belangrijk is voor het aanbod van leerbanen en daarmee ook de arbeidsmarkt. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven geeft aan dat er evengoed zorgen over de subsidie praktijkleren blijven bestaan. Zo is de regeling voor maar één jaar verlengd, terwijl een meerjarige verlenging meer helderheid en perspectief biedt.