Extra ruimte voor schenking eigen woning

18 juli 2016 | Door redactie

De hogere schenkingsvrijstelling van € 100.000 in 2017 is ook van toepassing voor diegenen die in 2015 en 2016 gebruik hebben gemaakt of nog gaan maken van de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Wiebes heeft schriftelijk gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer over de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2017. Per 2017 kunnen ouders onbelast een bedrag van € 100.000 schenken aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar oud. Als voorwaarde geldt dat het kind de schenking moet gebruiken voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Schenken ouders dit jaar aan hun kind een bedrag voor de eigen woning, dan telt de hoge vrijstelling van € 53.016. Wordt er in 2017 nog een bedrag hiervoor geschonken, dan mag de hogere schenkingsvrijstelling worden aangevuld met een eenmalige extra schenking van maximaal € 46.984 tot € 100.000. Voor schenkingen uit 2015 is dezelfde regel van toepassing.

Leeftijd en relatie speelden geen rol in periode 2013-2015 

De verhoogde vrijstelling voor de eigen woning was ook tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 van toepassing. Toen konden schenkers ook gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. De leeftijd van het kind en de relatie met de schenker speelden in die periode echter geen rol. Is in die periode een beroep gedaan op de algemene hoge schenkingsvrijstelling, dan kan géén gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling van 2017.

Algemene schenkingsvrijstelling ouders en kinderen

Ouders kunnen jaarlijks een bedrag van € 5.304 (2016) schenken (tool) aan hun kind. Zij kunnen ook eenmalig aan hun kind, dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, een bedrag van € 25.449 (2016) belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 53.016 (2016) als het kind het schenkingsbedrag gebruikt voor zijn studie of de eigen woning.