Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen uit dit akkoord en wanneer treden ze in werking? Deze toolbox loodst u langs de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook de rol van de OR komt aan bod.

 • 1

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

  Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

  In welke wetten is het pensioenakkoord uitgewerkt en per wanneer?

  In juni 2019 sloten het kabinet en de sociale partners na eindeloze onderhandelingen een pensioenakkoord. Dat was het startschot voor het uitwerken van de afspraken uit het akkoord in wetgeving. De afspraken over de AOW-leeftijd – uitgewerkt in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – zijn per 1 januari 2020 van kracht geworden. Ook de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, is inmiddels grotendeels een feit. Alleen de regeling om een pensioenbedrag ineens op te nemen, gaat pas in 2025 in. 

  Inmiddels is ook de Wet toekomst pensioenen aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Daarmee is de geleidelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel per 1 juli 2023 gestart. Op 1 januari 2028 – een jaar later dan oorspronkelijk gepland – moet de aanpassing van alle pensioenregelingen naar premieregelingen zijn afgerond. 

  Deze toolbox zet de al ingevoerde en geplande veranderingen onder elkaar. Zo heeft u de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers en werknemers steeds scherp op uw netvlies.

 • 2

  De basis van pensioen voor werknemers

  Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

  Toolbox Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 30-12-2021

  Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten bij nieuwe en vertrekkende werknemers. De toolbox sluit af met de hoofdlijnen van het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten en de veranderingen die hierdoor op stapel staan.


  Het huidige pensioenstelsel kennen om het nieuwe te begrijpen

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 18-08-2020

  Het pensioenstelsel in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Desondanks wordt er al jarenlang flink gesleuteld aan ons pensioenstelsel. Het pensioenakkoord van 2019 heeft zelfs tot doel om een geheel nieuw pensioenstelsel op te bouwen. Om die vernieuwing te kunnen begrijpen is het belangrijk om eerst kennis te nemen van het huidige pensioenstelsel. Dat wordt in dit artikel uiteengezet.


 • 3

  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

  Langzamere stijging AOW-leeftijd

  Infographic AOW Publicatiedatum: 10-06-2024

  Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar.


  AOW-leeftijd in 2025 hangt af van pensioenakkoord

  Nieuws Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 23-06-2020

  In de uitwerking van het pensioenakkoord is een totaalpakket aan maatregelen afgesproken waarmee de oudedagsvoorziening in Nederland wordt verbeterd. Onderdeel daarvan zijn afspraken over de verdere ontwikkeling van de AOW-leeftijd.


  AOW-leeftijd berekenen

  Tool AOW Publicatiedatum: 02-01-2024

  Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.


 • 4

  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

  Infographic Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 19-01-2023

  In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.


  Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 05-03-2024

  We hebben gelezen dat sinds 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze werknemers. Waar moeten we op letten?  


  Aandachtspunten als werknemers willen verlofsparen

  Verdiepingsartikel Vakantiedagen Publicatiedatum: 28-03-2023

  Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om vaker vakantie te nemen of om eerder met pensioen te gaan. Een saldo aan zulk opgespaard extra verlof hoeft u tot een bepaalde hoogte niet in de loonheffingen te betrekken. Let goed op dat u sparen en opname juist verwerkt!


  Voorbeeld reglement verlofsparen

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 14-02-2023

  Gebruik dit reglement om verlofsparen in uw organisatie te regelen.


  Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025

  Nieuws Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 10-11-2023

  De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer dit jaar uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025.


  Informeren over opties voor eerder stoppen met werken

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 01-02-2023

  Stuur de werknemer een brief over pensioenopties bij het stoppen met werken vóór de AOW-leeftijd


 • 5

  Drempelvrijstelling RVU

  Vervroegd uittreden kan tijdelijk minder kosten

  Tool Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 18-03-2021

  Dankzij een tijdelijke versoepeling hoeft de werkgever onder voorwaarden soms geen RVU-heffing af te dragen.


  Hoe bepalen wij de drempelvrijstelling voor de RVU?

  Vraag & Antwoord Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 28-11-2023

  Wij bieden onze werknemers een RVU. Maar hoe bepalen wij de drempelvrijstelling hiervoor, zodat we geen 52% pseudo-eindheffing hoeven te betalen?


  De drempelvrijstelling RVU correct toepassen

  Tool Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 13-03-2023

  Wanneer en hoe werkt de drempelvrijstelling RVU? In dit stappenplan met rekenvoorbeelden staat het op een rijtje.


  Drempelvrijstelling en pseudo-eindheffing RVU berekenen

  Tool Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 16-05-2023

  Met deze rekentool bepaalt u snel de hoogte van de drempelvrijstelling en de verschuldigde pseudo-eindheffing RVU.


  Drempelvrijstelling RVU stijgt per 2024

  Nieuws Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 25-01-2024

  Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is per 1 januari 2024 € 2.182. Hiermee stijgt het bedrag ten opzichte van vorig jaar.


  Gebruikmaken van tijdelijke drempelvrijstelling voor RVU-heffing

  Verdiepingsartikel Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 29-04-2021

  Eerder stoppen met werken is voor veel werknemers een wens die onvervuld blijft. Beëindigingsregelingen met vergoedingen die werknemers financieel naar hun pensioen kunnen ‘brengen’, zijn namelijk vaak onderworpen aan een fiscale boete. Daarom is een dergelijke regeling voor veel werkgevers niet interessant. Echter, door het in 2019 gesloten pensioenakkoord komt die wens – meer dan daarvoor – binnen handbereik.


  MDIEU-subsidie aanvragen bij regeling voor vervroegde uittreding

  Verdiepingsartikel Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) Publicatiedatum: 06-06-2023

  Voor de maatschappij is het fijn als bijvoorbeeld bouwvakkers en verpleegkundigen lang werken én daarbij gezond blijven, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Daarom is door de overheid de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in het leven geroepen. Vanaf 1 september 2023 kunt u als werkgever een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling.


 • 6

  Wet toekomst pensioenen

  Wet toekomst pensioenen een feit na akkoord Eerste Kamer

  Nieuws Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 31-05-2023

  Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschaard. Vanaf 1 juli 2023 begint een transitie naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen.


  Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

  Toolbox Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum: 05-02-2024

  De Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Ook al hoeft de transitie pas per 2028 afgerond te zijn, uw onderneming heeft geen tijd om achterover te leunen. Afhankelijk van uw keuzes en type regeling is een meer of minder intensieve voorbereiding nodig. Deze toolbox zet de te nemen acties en de bijbehorende deadlines op een rijtje. Ook de rol van de OR komt aan bod.


 • 7

  De rol van de OR bij de uitwerking van het pensioenakkoord

  OR heeft beperkt instemmingsrecht bij pensioenuitvoering

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 08-01-2021

  De komende jaren gaat er veel wijzigen op het gebied van pensioen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij het wijzigen van de pensioenregeling. Dit geldt zowel voor de inhoud als de uitvoering van de pensioenregeling. Het is belangrijk om dat onderscheid goed te maken.


  Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

  Tool Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 17-12-2020

  In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.


  OR & wijzigingen in pensioen

  Verdiepingsartikel OR en pensioen Publicatiedatum: 09-11-2022

  De Eerste Kamer stemde op 27 september 2022 in met nieuwe regels voor de waarde­overdracht van klein ouderdomspensioen. Wat zijn de huidige en de nieuwe regels voor de waardeoverdracht en wat is de rol van uw OR bij wijzigingen van pensioen?U mag zich in ieder geval zeer kritisch opstellen als het op deze complexe materie aankomt. Wijzigingen in een pensioenregeling hebben immers vaak zeer ingrijpende gevolgen voor uw achterban.