Budgetteren en begroten in 7 stappen

Budgetteren is geen eenvoudige klus. Welke methode u het beste kunt toepassen, is afhankelijk van het doel van het budget. In deze toolbox komen al deze aspecten aan de orde.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Budgetteren en begroten in 7 stappen

  Krijg helder inzicht in de financiële situatie van uw onderneming

  Budgetteren is geen eenvoudige klus. Zo zijn er verschillende methoden om te budgetteren. Welke methode u het beste kunt toepassen, is afhankelijk van het doel van het budget en de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Zet u het budget vooral in om inzicht te krijgen in de te verwachten omzet, wilt u kosten besparen op de lange termijn, of heeft u het budget nodig voor een tijdelijk project of evenement? In deze toolbox komen al deze aspecten aan de orde.

 • 2

  Budgetteren en begroten in het algemeen

  Met goede argumentatie het gewenste budget verkrijgen

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 20-07-2022

  Elk jaar legt u samen met het management vast hoeveel geld u verwacht uit te gaan geven en hoeveel inkomsten u denkt te genereren voor het komende jaar. Dit budget opstellen doet u samen met alle afdelingen. Zo voorkomt u dat uw onderneming achter de feiten aan loopt. Maar voor u tot een vaststelling komt, zullen u en de afdelingshoofden eerst de directie moeten overtuigen dat het gevraagde budget nodig is.


  Budgetteren

  Infographic Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 30-07-2019

  Tegen het einde van ieder jaar moet u weer vooruitkijken naar komend jaar en een budget vaststellen. Budgetteren is geen eenvoudige klus, maar erg belangrijk voor de sturing van uw organisatie. Wat zijn de belangrijkste stappen en wie heeft de verantwoordelijkheid?


  Budgetteringsvormen per organisatieonderdeel

  Nieuws Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 21-02-2023

  Elke onderneming kan ervoor kiezen om al dan niet te budgetteren. Voor elk organisatieonderdeel (responsibility center) is het mogelijk om een passende vorm van budgettering te kiezen. Welke vormen van budgettering zijn er en wat houden ze precies in?


  Het juiste geldpotje bij het juiste project

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 17-02-2023

  Anders dan bij bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening is iedere onderneming vrij om wel of niet te budgetteren. Wil uw onderneming dit doen, dan zijn er een aantal grondvormen waaruit u kunt kiezen. De budgetverantwoordelijken moeten vervolgens aan de hand van deze grondvormen aangeven welke methode het beste bij hun manier van werken past.


  Hoe werkt de cyclus van budgetteren en begroten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 09-10-2023

  Begrotingen en budgetten zijn belangrijke stuurmechanismen binnen een onderneming. Vaak worden begroten en budgetteren in één adem genoemd. Maar feitelijk zijn het twee activiteiten in een cyclisch proces binnen de onderneming. Hoe zit de cyclus in elkaar?


  Hoe kan ik geldstromen optimaliseren met cashmanagement?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 09-10-2023

  Cashmanagement omvat alles wat bijdraagt aan de optimalisatie van geldstromen. Cashmanagement bestaat uit drie hoofdtaken: liquiditeitenbeheer, geldstromenbeheer en saldobeheer. Hoe zijn hiermee geldstromen te optimaliseren?


  Beter begroten en budgetteren met business intelligence

  Nieuws Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 20-08-2021

  Dankzij ver doorgevoerde digitalisering beschikken organisaties over ongelooflijk veel data. De verkoop van een product of dienst leidt tot data over de klant, de omzet, de doorlooptijd van aankoop tot levering en ga zo nog maar even door. Met business intelligence kunt u veel meer met deze informatie.


 • 3

  Kies de juiste aanpak

  Prognose van de omzet opstellen

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 05-10-2022

  De omzetprognose is de eerste stap van de budgetteringscyclus. Een omzetprognose maakt het niet alleen mogelijk om op de feiten vooruit te lopen. Hiermee kunt u ook de budgetten bijstellen op basis van de toekomstverwachting. En juist de omzet is de grootste onzekere variabele bij het maken van bedrijfsplannen. Hoe zorgt u ervoor dat u die toch goed voorspelt?


  Wat is taakstellend budgetteren?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 10-11-2020

  Onze onderneming heeft veel concurrentie uit de regio. Wij willen ons niet alleen kunnen onderscheiden op kwaliteit maar ook op prijs. Wij hebben gehoord dat een taakstellend budget ons daar bij kan helpen. Wat wordt er precies bedoeld met taakstellend budgetteren? 


  De voordelen van rolling forecasting

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 01-03-2023

  De afgelopen jaren hebben innovatieve vormen van budgettering hun intrede gedaan. Een van die vormen is de rolling forecast: een prognose die, op periodieke momenten (meestal per kwartaal), voor vier of vijf kwartalen vooruit wordt gemaakt.Voor menig onderneming kan een rolling forecast meerwaarde bieden. Waarom zou u rolling forecasting als budgetteringmethode moeten overwegen?


 • 4

  Bepaal de kosten

  Het belang van een investeringsbegroting

  Verdiepingsartikel Zakelijke financiering Publicatiedatum: 05-07-2022

  Gaat u een nieuwe onderneming starten, dan zult u hoogstwaarschijnlijk moeten investeren. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van het starten van uw onderneming en de investeringen die u moet doen, is een investeringsbegroting – een van de vijf onderdelen van het financieel plan – onmisbaar. Waar moet u allemaal op letten bij het maken van een investeringsbegroting?


  Welke kosten vallen onder algemene kosten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 10-11-2020

  Onze onderneming is plannen aan het maken voor volgend jaar. Om goed te kunnen budgetteren, zouden wij graag willen weten welke kosten allemaal onder de algemene kosten vallen.


  Welke kosten vallen onder kantoorkosten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 12-11-2020

  Onze onderneming is de kantoorkosten in kaart aan het brengen. Wij willen graag weten hoeveel geld wij hier jaarlijks aan kwijt zijn en of wij daar eventueel op kunnen besparen. Welke kosten moeten wij allemaal rekenen tot kantoorkosten?


  Welke kosten vallen onder personeelskosten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 12-11-2020

  Onze organisatie is van plan om een nieuwe werknemer aan te trekken. We willen wel eerst weten wat de totale personeelskosten zijn voordat wij daadwerkelijk beslissen om die stap te zetten. Welke personeelskosten zijn er allemaal?


  Welke kosten vallen onder verkoopkosten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 12-11-2020

  Wij willen ons producten- en dienstenaanbod onder de aandacht brengen van een groter publiek door daar onder andere reclame voor te gaan maken. Wij hopen op deze manier nieuwe klanten binnen te halen. Wij hebben vernomen dat de kosten die wij daarvoor zullen maken, onder ‘verkoopkosten’ vallen. Is dat inderdaad het geval? En zo ja, welke kosten vallen allemaal onder verkoopkosten?


  Realiseer kostenbesparingen door te outsourcen

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 22-02-2022

  Als financial moet u ervoor zorgen dat de directie constant op de hoogte is van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Maar uw werk bestaat uit meer dan alleen het ophoesten van cijfertjes. Zeker als de onderneming in een crisis raakt, vervult u een belangrijke adviserende rol. Als het bergafwaarts gaat met het bedrijf, bent u immers de eerste die dat signaleert. Outsourcen is dan een optie.


 • 5

  Voer de berekeningen uit

  Netto contante waarde bij budgetteren berekenen

  Tool Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met behulp van deze tool kunt u na het invullen van een aantal gegevens de netto contante waarde (NCW) voor uw project berekenen.


  Gevoeligheidsanalyse bij budgetteren

  Tool Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met behulp van deze tool kunt u de kritieke waarde van enkele van de voor het uitvoeren van het project cruciale factoren bepalen.


  Rentabiliteitsratio's

  Infographic Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 12-08-2019

  De onderstaande ratio's kan een financial gebruiken om te kijken hoe een onderneming ervoor staat. De REV, RTV en RVV geven inzicht in de rentabiliteit. Dit is een indicatie voor de winstgevendheid. U kunt deze kengetallen berekenen met behulp van de onderstaande formules.


  Liquiditeitsbegroting biedt meerwaarde voor onderneming

  Nieuws Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 29-11-2022

  Een liquiditeitsbegroting kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Een ondernemer kan hiermee bepalen of er genoeg geld beschikbaar is om bepaalde uitgaven te kunnen doen. Daarnaast wordt met een liquiditeitsbegroting inzichtelijk gemaakt of een bepaalde investering een verstandige keuze is.


  Liquiditeitsprognose berekenen

  Tool Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met deze rekentool berekent u de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van een onderneming.


  Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

  Tool Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 06-08-2019

  Deze rekentool berekent de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van uw onderneming.


 • 6

  Analyseer de resultaten

  Hoe kunnen we een mogelijke omzetdaling inschatten?

  Vraag & Antwoord Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 09-03-2023

  Ons managementteam verwacht dat bepaalde afdelingen minder omzet zullen draaien door de economische situatie. Hoe kunnen we zoiets inschatten?


  Optimaliseren van bestaande geldstromen in uw onderneming

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 30-06-2023

  De meest heldhaftige manier om de cashflow van uw onderneming te vergroten is een reuze financiële meevaller, een nieuwe klantengroep of nieuwe producten of diensten lanceren. Maar er zijn ook minder risicovolle manieren om uw onderneming financiële puf in te blazen. Een van de dingen die u ook kunt proberen is het optimaliseren van de geldstromen die er nu al zijn binnen uw onderneming.


  Budgetten goed en efficiënt bewaken

  Verdiepingsartikel Begroten en budgetteren Publicatiedatum: 09-05-2023

  Er kan veel tijd gaan zitten in het bijhouden van alle formaliteiten rondom het financiële beheer van een afdeling of van de hele onderneming. De budgetbewaking is daar een onderdeel van. Past dit in het budget? Hoeveel ruimte hebben we nog? Hoe kunnen we dit verklaren? Er zijn verschillende manieren om de tijdsbesteding aan budgetbewaking te beperken.


 • 7

  Meer informatie

  Begroten en budgetteren

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Als financial bent u jaarlijks verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. Deze begroting moet de strategie van de organisatie voor het komende jaar weerspiegelen. Zodra de begroting wordt goedgekeurd door het management team, krijgt deze de status van budget en vormen de geprognosticeerde cijfers de norm voor het komende jaar. Maar hoe ondersteunt u hiermee de managementcyclus en geeft u invulling aan de sturing op de cijfers gedurende de rest van het jaar? In de training Begroten en budgetteren krijgt u handvatten voor het vormgeven van het begrotingsproces op basis van de behoeftes van de organisatie. Daarnaast wordt uw rol in de managementcyclus belicht en wordt uitgelegd hoe deze cyclus aan de basis ligt van maandelijkse bijsturing.