Gewoon aan het werk op Goede Vrijdag?

10 april 2020 | Door redactie

Net als bij Bevrijdingsdag is het bij Goede Vrijdag vaak onduidelijk wat de status van deze dag is. Is het een feestdag of toch niet, en in hoeverre hebben de werknemers in uw organisatie recht op een vrije dag met behoud van loon?

De verwarring over Goede Vrijdag ontstaat doordat het geen nationale feestdag is, maar voor de toepassing van de Algemene termijnenwet wel met de nationale feestdagen wordt gelijkgesteld. De wet geeft in artikel 3 de volgende algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen.

Niet automatisch vrij op erkende feestdag

Dat een dag als nationale feestdag is erkend, betekent echter nog niet dat werknemers automatisch recht hebben op een vrije dag. Het is aan de werkgever om te bepalen of werknemers die dag recht op vrijaf hebben. Vaak zijn er in de cao regels opgenomen over de behandeling van feestdagen. In veel organisaties krijgen werknemers die op nationale feestdagen moeten werken voor die uren een toeslag op hun loon.
Als er in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden niets is geregeld over Goede Vrijdag, zullen de werknemers gewoon aan de slag moeten, zonder dat ze een extra beloning hoeven te verwachten.

Vrije dag opnemen ten koste van vakantiesaldo

Natuurlijk kunnen werknemers wel een vrije dag opnemen ten laste van hun vakantiesaldo. De werkgever kan Goede Vrijdag ook als verplichte vrije dag aanwijzen. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeschreven. Voor deze maatregel moet de werkgever wel toestemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging hebben.